Artykuły

To wymiana wiedzy i bezcennego doświadczenia, przedstawicielom różnych branż i stanowisk. Porównanie sposobu działania różnych organizacji i spojrzenie na swoją działalność z nieco innej strony.

Mobbing to proces przemocowego traktowania jednego pracownika przez innych w miejscu pracy. Jest to długotrwałe, systematyczne i celowe działanie mające na celu upokorzenie, za