Szkolenia otwarte

To wymiana wiedzy i bezcennego doświadczenia, przedstawicielom różnych branż i stanowisk. Porównanie sposobu działania różnych organizacji i spojrzenie na swoją działalność z nieco innej strony.