SZKOLENIE ON-LINE

Zarządzanie stresem i kontrola emocji

Wykładowca: Ekspert , Data: ……….2023, Czas trwania: 9.00 – 15.00
cena: 450 zł
Program szkolenia

Korzyści:

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Dokona analizy czynników stresowych oddziałujących na efektywność pracy własnej i w zespole 
 • Zidentyfikuje źródła napięć związanych z pracą zawodową  (w obszarze zadań, czasu i ludzi)
 • Pozna łańcuch zdarzeń prowadzący do wypalenia zawodowego: napięcie – przemęczenie – wypalenie zawodowe (autodiagnoza skutków długotrwałego stresu)
 • Pozna sposoby na obnażenie napięcia związanego z sytuacjami trudnymi w różnych zawodowych i pozazawodowych kontekstach
 • Pozna sposoby na długoterminowe radzenie sobie ze skutkami stresu 
 • Przećwiczy różnorodne techniki obniżania napięcia związanego ze stresem z poziomu odreagowania, relaksacji, poznawczego przeramowania
 • Dowie się jak dbać o work – life balance jako sposób na  utrzymanie dobrostanu psychicznego

 

PROGRAM SZKOLENIA 

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA:

 1. Prezentacja programu
 2. Zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników
 3. Kontrakt grupowy,  ćwiczenie wprowadzające w temat

MODUŁ I: ISTOTA STRESU, PRZEJAWY:

 1. Presja zadań, czasu, oczekiwań innych jako główny stresor w pracy zawodowej
 2. Co się dzieje z ciałem, emocjami i myśleniem w sytuacji stresu, czyli co jest twoim „tygrysem szablozębnym”?
 3. Analiza „krzywej stresu” (eustres – dystres)
 4. Autodiagnoza własnego stanu obciążenia stresem 

MODUŁ II: STRES W PRACY ZAWODOWEJ – ŹRÓDŁA, MECHANIZMY, SKUTKI

 1. Stresory związane ze specyfiką branży 
 2. Nakładanie się czynników stresu z obszaru zawodowego i osobistego
 3. Fizyczne skutki długotrwałego stresu
 4. Jak ludzie radzą sobie z przeciążeniami i zmianą nawyków, czyli „nie taki diabeł straszny…”

MODUŁ III: ODZYSKIWANIE KONTROLI NAD CIAŁEM, EMOCJAMI I MYŚLENIEM

 1. Łańcuch kontroli negatywnych reakcji w związku z sytuacją stresu (zapalnik – ciało – emocje – myśli – zachowanie)
 2. Błędne przekonania na temat siebie, innych ludzi, przeszłości i przyszłości, czyli co zamiast „samobiczowania”
 3. Metod i techniki pracy na odreagowanie sytuacji stresowych (oddychanie przeponowe, oddychanie :lamentacyjne”, trening neuromięsniowy Jacobsona, trening autogenny Schulza) –  trening antystresowy
 4. Mindfullness – jak w dzisiejszym, zabieganym świecie być „tu – i – teraz”
 5. „Popatrz na swój problem inaczej” – techniki poznawczego przeramowania problemu (ZOOM, „Strefa wpływu”, Technika ZEN, „Najczarniejszy scenariusz”, „Monolog działającego”)

MODUŁ IV. „WORK – LIFE BALANCE” JAKO PROFILAKTYK WYPALENIA ZAWODOWEGO:

 1. Test autodiagnostyczny dot. wypalenia zawodowego
 2. Koło priorytetów – czemu „służy” praca zawodowa? 
 3. Bilans zysków i strat w związku z nieumiejętnością rozdzielania życia zawodowego od osobistego
 4. Zaplanuj sobie „przerwę” – jak żyć w zgodzie z własnym chronotypem, dbać o swoją kondycję psychiczną i dlaczego multitasking jest „przereklamowany”

PODSUMOWANIE:

 1. Planowanie zmian w dotychczasowych nawykach związanych z radzeniem sobie ze stresem 
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Ewaluacja i domkniecie szkolenia
Trener: 

Doświadczony trener umiejętności miękkich, coach, superwizor. Ma na swoim koncie tysiące godzin szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie w stacjach trudnych, wspierania rozwoju pracowników oraz szkoleń specjalistycznych w obszarze edukacji i pracy z człowiekiem i grupą w kryzysie.

Formularz zgłoszeniowy