SZKOLENIE OTWARTE

Wypalenie zawodowe urzędnika sądu - organizacja pracy i profilaktyka zespołu

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska - Kobos
Data: 14 kwietnia 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
Data: 16 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 400 zł
Metodologia

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki budowania zespołu. Każde ćwiczenie jest omawiane.


Miniwykład z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach budowania zespołu.
Dyskusje moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z budowaniem zespołu.

Cele szkolenia

Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego, a w tym celu rozwój kompetencji miękkich pracowników związanych z organizacją pracy i psychologicznymi aspektami pracy w sądach powszechnych.

Program szkolenia

1. Psychologia pracy urzędnika sadowego. Specyfika zawodu,
2. Organizacja pracy w sądach,
3. Zespół wypalenia zawodowego pracowników sądów,
4. Profilaktyka wypalenia zawodowego i role jaka pełnią w tym:
• Pracodawca,
• bezpośredni przełożony,
• współpracownik,
• współpracownicy,
• sam pracownik.

5. Rozwój osobisty i kompetencje miękkie, jako determinanty motywacji i braku wypalenia zawodowego,
6. Komunikacja i praca w zespole,
7. Asertywność w pracy.

Trener: Magdalena Aksamitowska-Kobos

Prawnik i  wieloletni trener zarówno jako prawnik jako i trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Absolwentka studiów MBA. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Jednostkę tą zbudowała od podstaw. Pasjonatka rozwoju osobistego, motywowania pracowników i komunikacji interpersonalnej, budowania i zarządzania zespołem. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, asertywności, budowania i zarządzania zespołem. Z tej tematyki regularnie prowadzi szkolenia m.in dla Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji ( ok 200h szkoleniowych). Przygodę ze szkoleniami rozpoczęła jako trener/ wykładowca tzw. szkoleń twardych (ok. 700 h szkoleniowych), w zakresie prawa międzynarodowego, które nadal prowadzi m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z jej ramienia, również panelista – reprezentant z Polski, na  Konferencji „European cooperation on judicial training.  dot. mechanizmów szkoleniowych, w Brukseli (Congress Center Albert Borschette), Przedstawiciel Polski – expert w projektach: Study on training needs of court Staff on EU law in the EU, Better Applying European cross-border procedures, koordynator krajowy projektu project „Legal and language training for court staff in Europe”, „Prawne i językowe szkolenia dla pracowników sądów, potrzeby i zasady prowadzenia szkoleń dla pracowników w różnych krajach UE”. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Uczestnik interdyscyplinarnego seminarium doktoranckiego.

Formularz zgłoszeniowy