SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zaskarżenie uchwał wspólników spółek osobowych i kapitałowych

Program szkolenia

1. Przesłanki uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych
• błędy w zakresie zwoływania zgromadzeń spółek kapitałowych,
• realizacja prawa uczestnictwa w zgromadzeniu spółki kapitałowej i prawa głosu z udziałów i akcji,
• błędy w zakresie podejmowania i protokołowania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.

 

2. Legitymacja do zaskarżania kapitałowych uchwał spółek

 

3. postępowanie w przedmiocie uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

 

4. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników oraz uchwał zgromadzenia akcjonariuszy

 

5. Kontrola uchwał wspólników spółek przez sąd rejestrowy na mocy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w trakcie rozpoznawania wniosku o rejestrację zmian

 

6. Następcza kontrola uchwał przez sąd rejestrowy stanowiących podstawę wpisu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

7. Niedopuszczalność kontroli uchwał zmierzających do zapewnienia zgodności wpisów w rejestrze z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym)

 

8. Problemy interpretacyjne na podstawie wybranych orzeczeń sądów powszechnych w zakresie:
• zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych;
• zagadnień dotyczących tzw. uchwał nieistniejących.

 

9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie wadliwych uchwał wspólników

 

10. Kognicja sądu rejestrowego a sądu procesowego – zarzut nieważności uchwały wspólników oraz możliwość jego podniesienia po upływie terminu zawitego

 

11. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące charakteru wyroku stwierdzającego nieważność uchwały wspólników

 

12. Nieważność uchwały wspólników z powodu jej sprzeczności z ustawą jako podstawa powództwa odszkodowawczego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.