SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zarządzanie stresem- trening antystresowy

Program szkolenia

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem stresu. Mamy stresujące życie, zmagamy się ze stresem w pracy, stresuje nas stanie w korkach, natłok spraw do realizacji. Od stresu nie uciekniemy, jest wszędzie wokół nas bo taki mamy świat. Więc jak nauczyć się z nim żyć i jak wykorzystać go na naszą korzyść? Czy to jest w ogóle możliwe?
Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób zarządzać stresem, jak rozwiązywać sytuacje stresujące oraz co zrobić kiedy stres nas przerasta i nie pozwala normalnie funkcjonować. W trakcie szkolenia uczestnik pozna techniki relaksacji oraz ćwiczenia, które pomogą redukować napięcie i stres.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Rola stresu w życiu prywatnym i zawodowym.
• Stres wg. H. Selye’go.
• Rodzaje i fazy stresu.
• Kiedy stres pomaga, a kiedy przeszkadza?
• Eustres i dystres.
• Poczucie krzywdy, straty, zagrożenia vs wyzwanie – dwie strony jednej monety.
• Emocje związane z oceną sytuacji – serce kontra rozum.
• Stresowy wg. L. Sheridan i S.A. Radmacher – co działa i na kogo?
• T. Holmes i R. Rahe siła stresu, a zapadalność na ciężkie choroby.
• Symptomy stresu a odporność psychofizyczna.

 

2. Fizyczne, psychiczne i behawioralne symptomy stresu negatywnego
• Typy osobowości, a stres – test.
• Ocena własnych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach stresowych
• Konsekwencje zawodowe stresu chronicznego – czym jest wypalenie zawodowe.
• Czynniki obciążające w pracy opartej na kontaktach interpersonalnych.
• Sposoby na radzenie sobie w zawodowych sytuacjach stresowych.

 

3. Metody radzenia sobie ze stresem
• Konstruktywne i destrukcyjne strategie radzenia sobie ze stresem wg S.M. Litzke i H. Schuh.
• Rola emocji pozytywnych w efektywnym funkcjonowaniu wg B. Fredrickson.
• Sposoby radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach – wypracuj własną nową metodę.
• Asertywność sposób na bezstresową komunikację.
• Jak zmienić schemat reagowania na bardziej konstruktywny?
• Metody wzmacniania zasobów psychicznych i odreagowania stresu zawodowego – trening umiejętności.

 

4. Redukcja stresu – metody relaksacji
• Work-life balance.
• Świadomy oddech.
• Medytacja.
• Relaks progresywny Jacobsona.
• Trening autogenny Schultza.
• Wizualizacja.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.