SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zarządzanie kryzysowe w praktyce

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego.


2. Zarządzanie kryzysowe w świetle przepisów.


3. Identyfikacja sytuacji kryzysowych w jednostce.


4. Identyfikacja poziomu kryzysu.


5. Przejście przez poszczególne fazy zarządzania kryzysowego.


6. Zasady zachowania organizacji podczas sytuacji kryzysowej – przeciwdziałanie ryzykom różnych rodzajów kryzysów.


7. Aspekty powoływania zespołu kryzysowego, struktury, zasady działania, kompetencje.


8. Zasady prowadzenia komunikacji, tworzenia komunikatów.


9. Zarządzanie kryzysowe, a ciągłoś działania.

 

Szkolenie pozwoli Państwu:


1. Poznać podstawy zarządzania kryzysowego w organizacji.


2. Poznać szczeble zarządzania kryzysowego oraz ich strukturę.


3. Zrozumieć różnicę między zarządzaniem kryzysowym, przywracaniem trybu normalnego działania i ciągłością działania.


4. Prawidłowo formułować komunikaty w trakcie kryzysu.


5. Przygotować się do ustalenia zasad dotyczących zarządzania zdarzeniami i zarządzania kryzysowego w jednostce.


6. Zarządzać sytuacją kryzysową w oparciu o funkcjonujące plany.


7. Poznać zakres zasad wdrażania i funkcjonowania ciągłości działania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.