SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Work Life Balance – rewolucyjna zmiana prawa pracy - sierpień 2022

Program szkolenia

1. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
• jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
• jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin,
• jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
• nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
• zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
• zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
• urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie,
 urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.


2. Urlop ojcowski na nowych zasadach
• komu przysługuje urlop ojcowski?
• termin na wykorzystanie urlopu – jakie są nowe zasady?
• wymiar urlopu;
• tryb udzielania urlopu ojcowskiego;
• wniosek o urlop ojcowski – forma i termin;
• urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.


3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze na czy polega urlop opiekuńczy?
• na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
• wymiar urlopu opiekuńczego,
• w jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?


4. Dodatkowe dni wolne od pracy
• jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
• jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
• jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma,
• kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
• zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia.


5. Elastyczna organizacja czasu pracy,
• co to jest elastyczna organizacja pracy?
• kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
• co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
• czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
• praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?


6. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników
• komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych
• kiedy pracownik zyskuje ochronę?
• w jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
• co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
• jak wygląd ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
• dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?


7. Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance
• nowe zasady wykonywania pracy zdalnej
• kiedy wniosek pracownika o prace zdalną będzie wiążący dla pracodawcy?
• pod jakimi warunki pracodawca może odmówić?
• jakim kategoriom pracowników przysługuje takie uprawnienie?
• jakie warunki trzeba spełnić?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.