SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z epidemią covid-19

Program szkolenia

1. Restrukturyzacja i upadłość z perspektywy dłużnika i wierzyciela, ogólne zasady wynikające z przepisów prawa, wybór postępowania i korzyści dla dłużnika oraz skutki dla wierzyciela
• różnice pomiędzy zakresem podmiotowym postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, dla kogo jest postępowanie restrukturyzacyjne ?
• decyzja dłużnika o wyborze sposobu restrukturyzacji, kryteria wyboru rodzaju postępowania,
• wpływ decyzji dłużnika i jej skutki dla wierzyciela oraz możliwości wierzyciela w zakresie wpływu na ostateczną decyzję sądu,
• skutki dla wierzyciela w przypadku ogłoszenia upadłości oraz otwarcia poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

 

2. Zmiany dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzone w ostatnim okresie i planowane do wprowadzenia
• Źródła prawa w zakresie zmian w postępowaniu restrukturyzacyjnym w związku z epidemią COVID 19,
• Uzasadnienie wprowadzonych zmian.

 

3. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
• Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,
• Omówienie kazusów na podstawie orzeczeń sądów powszechnych w zakresie wniosków o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

4. Postępowanie o zatwierdzenie układu
• Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu,
• Omówienie kazusów na podstawie orzeczeń sądów powszechnych w zakresie wniosków o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

 

5. Skutki otwarcia ww. postępowań oraz postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19
• Skutki obwieszczenia o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutki zatwierdzenia układu,
• Skutki obwieszczenia o dniu układowym i skutki zatwierdzenia układu,
• Możliwość spełniania świadczeń objętych układem.

 

6. Zarząd majątkiem dłużnika i zaciąganie zobowiązań
• Zakres ograniczenia dłużnika w zarządzenie majątkiem w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu o zatwierdzenie układu w porównaniu do innych postępowań restrukturyzacyjnych,
• Status zobowiązań zaciągniętych w czasie trwania postępowań restrukturyzacyjnych,
• Znaczenie zgody nadzorcy sądowego na zaciągnięcie zobowiązania.

 

7. Postępowanie wierzyciela z długiem na poszczególnych etapach postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania o zatwierdzenie układu (w tym w związku z wystąpieniem COVID – 19), np. wysyłanie monitów o zadłużeniu, wezwania do zapłaty i wypowiadanie umów (np. pożyczek)
• Ograniczenie możliwości potrącenia,
• Zakaz wypowiadania umów,
• Zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

 

8. Ochrona wierzycieli i odpowiedzialność subsydiarna za długi dłużnika
• Zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami,
• Czas ochrony dłużnika przed wierzycielami,
• Status wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

 

9. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek w związku z ewentualnością rozpoczęcia ww. postępowań w trakcie ich spłaty
• Praktyczne aspekty zaciągania zobowiązań przez dłużnika zagrożonego, niewypłacalnością oraz niewypłacalnego,
• Znaczenie zabezpieczeń wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

10. Sposoby zakończenia ww. postępowań i możliwe dalsze działania wierzyciela
• Skutek zatwierdzenia układu,
• Skutek odmowy zatwierdzenia układu,
• Skutek umorzenia postępowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.