SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Ubezpieczenia społeczne - przegląd najnowszego orzecznictwa

Program szkolenia

1. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące:
• ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym zagadnień związanych z tytułami do ubezpieczenia społecznego, wykładnią art. 5 ustęp 2, przepisów o podleganiu ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo oraz dobrowolnie, podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,
• decyzji organu rentowego, weryfikujących podstawę wymiaru składek, w tym zagadnienia dotyczące kwestionowania umów z podmiotem trzecim, gdy umowa w rzeczywistości była świadczona na rzecz własnego pracodawcy, czy też zagadnienia związane ze zmianą warunków zatrudnienia (zmiana wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia) osób, które w krótkim czasie po zmianie tych warunków zaczęły korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
• decyzji organu rentowego dotyczących świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynikających ze stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

2. Panel dyskusyjny i wymiana doświadczeń co do stosowania przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 25.06.1999 roku o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – po zmianach, które weszły w życie w 2022 roku

 

3. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące zagadnień procesowych

 

4. Wymogi formalne pism procesowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli co w praktyce powinno zawierać pismo, aby sąd nie zarzucił pełnomocnikowi organu rentowego bezczynności procesowej

 

5. Postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych (rola profesjonalnego pełnomocnika ZUS, aktywność dowodowa)

 

6. Jakich uchybień unikać przy sporządzaniu skarg kasacyjnych


7. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

8. Dyskusja z uczestnikami szkolenia i wymiana doświadczeń w powyższych kwestiach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.