SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Ubezpieczenia społeczne – przegląd najnowszego orzecznictwa

Program szkolenia

1. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące:
• świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (z tytułu wypadków przy pracy),
• świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, świadczenie rehabilitacyjne)
• ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym zagadnień związanych z tytułami do ubezpieczenia społecznego, wykładnią art. 5 ustęp 2, przepisów o podleganiu ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo oraz dobrowolnie, podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,
• decyzji organu rentowego, weryfikujących podstawę wymiaru składek, w tym zagadnienia dotyczące kwestionowania umów z podmiotem trzecim, gdy umowa w rzeczywistości była świadczona na rzecz własnego pracodawcy, czy też zagadnienia związane ze zmianą warunków zatrudnienia (zmiana wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia) osób, które w krótkim czasie po zmianie tych warunków zaczęły korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
• decyzji organu rentowego dotyczących emerytur pomostowych.

 

2. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące zagadnień procesowych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


3. Wymogi formalne pism procesowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.


3. Postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych (rola profesjonalnego pełnomocnika ZUS, aktywność dowodowa).


4. Konstrukcja skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


5. Jakich uchybień unikać przy sporządzaniu skarg kasacyjnych.


6. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.