SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Team building – warsztaty efektywnej pracy zespołowej

Program szkolenia

1. Czym jest efektywny zespół?
• Istota i znaczenie pracy zespołowej;
• Proces grupowy;
• Etapy pracy zespołowej;
• Strategie efektywnej pracy grupowej;
• Rola lidera w procesie team buildingu;
• Różni ludzie w drodze do jednego celu.

 

2. Typy osobowości vs. zachowania w zespole
• Budowanie autorytetu;
• Podobieństwa i różnice między członkami grupy,
• Co pomaga, a co szkodzi w osiąganiu celu,
• Role zespołowe – kogo gramy w grupie.

 

3. Znaczenie komunikacji dla dobrego funkcjonowania zespołu
• Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna,
• Bariery komunikacji w procesie pracy zespołowej,
• Znaczenie informacji zwrotnej,
• Konstruktywna krytyka – element rozwojowy/mobilizujący,
• Konflikty w zespole, cel zespołu a cele jednostek.

 

4. Znaczenie konfliktu dla skutecznej realizacji celu
• Źródła konfliktów w grupie,
• Sposoby rozwiązywania konfliktów,
• Produktywność / efektywność zespołu: czynniki sukcesu.

 

5. Organizacja i harmonogram spotkań zespołu
• Planowanie i podział zadań;
• Efektywne podejmowanie decyzji;
• Komunikacja, wsparcie, motywowanie;
• Rywalizacja czy współpraca – wykorzystanie ról zespołowych;
• Techniki twórczego myślenia;
• Praca pod presją czasu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.