SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Skuteczne delegowanie zadań, monitoring i ocena efektów pracy

Program szkolenia

1. Wprowadzenie zespołu w proces delegowania
• Delegowanie a wydawanie poleceń.
• Wpływ stylu zarządzania na proces delegowania.
• Ocena potencjału pracowniczego, jako podstawa systemu delegowania.
• Jak przygotować zespół do odpowiedzialności za powierzone działania.
• Zagrożenia i wyzwania delegowania.

 

2. 6 kroków do skutecznego delegowania
• Ocena kompetencji pracownika vs powierzane zadanie SWOT.
• Wyznaczanie celu SMART.
• Rozmowa motywująca.
• Nowoczesne delegowanie -model GROW.
• Monitorowanie i feedback – Action plan.
• Ocena wykonania zadania.

 

3. Motywacja w procesie delegowania
• 4 cele delegowania.
• 6 poziomów efektywnego delegowania.
• Komu i co delegować?
• Komunikacja motywująca w procesie delegowania.
• Jak i kiedy delegować, aby zrobić to skutecznie?
• Reakcje na zastrzeżenia, modelowanie korzyści.
• Jak poradzić sobie z oporem pracowników?
• Wzbudzanie zaangażowanie i wsparcie w trakcie procesu.
• Przeniesienie odpowiedzialności za realizację zadania
• Postępowanie managera w przypadku braku wywiązania się z powierzonego zadania.

 

4. Częste zagrożenia w procesie delegowania:
• Brak zaangażowania w powierzone zadanie.
• Delegowanie a nieodpowiednie kompetencje, lub brak doświadczenia.
• Za dużo obowiązków przy krótkim terminie realizacji.
• Zadania poniżej możliwości, brak motywacji, wypalenie zawodowe.
• Niezadowolenie pracowników z podziału zadań.

 

5. Monitoring i ocena rezultatów delegowania
• Wypełnianie planów działania i analiza efektywności zadań.
• Praca zdalna, a rozliczanie i optymalizacja efektywności.
• Ustalanie terminów, priorytetów i zasady oceny wykonania zadania.
• Jak wdrożyć i uzasadnić monitoring powierzonego zadania.
• Przegląd wyników. Jak rozmawiać o rezultatach pracy?
• Korygowanie błędów w realizacji – konstruktywny feedback.
• Trudne rozmowy z pracownikami w przypadku braku wyników.
• Krytyka, czy pochwała – rozmowa która inspiruje, wspiera i motywuje pracownika.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.