SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Prawo pracy – zagadnienia praktyczne

Program szkolenia

1. Zasady prawa pracy w praktyce.

 

2. Wymogi formalne umowy o pracę.

 

3. Wymogi formalne przy rozwiązaniu umowy o pracę.

 

4. Czym różni się wypowiedzenie umowy od jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

 

5. Terminy do wykonania określonych czynności z prawa pracy.

 

6. Roszczenia uzupełniające z prawa pracy, czyli kiedy i czego pracownik może dochodzić w drodze powództwa cywilnego przeciwko pracodawcy.

 

7. Różnica pomiędzy prawami i obowiązkami osób zatrudnionych na umowę zlecenia, świadczenie usług, dzieło od tych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

8. Opłaty sądowe oraz koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

9. Urlopy pracownicze.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.