SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Praca zdalna i monitorowanie trzeźwości – zmiana prawa 2023

Program szkolenia

1. Praca zdalna Kodeks pracy
• Jakie rozwiązania pracy zdalnej wynikają ze znowelizwanego Kodeksu pracy?
• Czy telepraca zostanie zlikwidowana?
• Na czym polega praca zdalna całkowita a na czym częściowa?
• Czy praca częściowa to praca regularna?
• Czym jest tzw. okazjonalna praca zdalna?
• Na czym polega praca zdalna w okresie pandemii?
• Kiedy pracodawca może polecić prace zdalną w pandemii, a kiedy nie może tego zrobić?
• Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
• Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
• Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
• BHP przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
• Procedura ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – jak ją przygotować i co powinna zawierać?
• Jakie oświadczenia składa pracownik pracujący zdalnie?
• Wnioskowanie i rezygnacja z pracy zdalnej – w jakim trybie to następuje?
• Co zawiera tzw. obowiązkowa informacja o warunkach zatrudniania dla pracownika zdalnego?
• Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
• Regulamin pracy zdalnej – co powinna zawierać taka procedura?

 

2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników
• Przesłanki kontroli – kiedy wprowadzenie kontroli będzie możliwe?
• Jak poprawnie wdrożyć kontrolę trzeźwości?
• Na czym polega kontrola prewencyjna?
• Na czym polega kontrola w podjęta na skutek uzasadnionego podejrzenia?
• Kto przeprowadza kontrolę?
• Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
• Co powinien zrobić pracodawca gdy wynik badania będzie pozytywny?
• Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jej wydania?
• Jak poprawnie przetwarzać dane osobowe zgromadzone w zawiązku z kontrolą?
• Czy będzie można badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.