SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Postępowanie karne wykonawcze – uwagi na tle wybranych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Program szkolenia

1. Wybrane zmiany w zakresie przebiegu postępowania wykonawczego.
• właściwość sądu w postępowaniu wykonawczym,
• posiedzenie sądu w postępowaniu wykonawczym,
• wykonalność orzeczeń na etapie postępowania wykonawczego.

 

2. Wybrane zmiany w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności.
• instytucja listu gończego,
• instytucja bezprawnego utrudniania wykonania kary pozbawienia wolności,
• instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

 

3. Wybrane zmiany dotyczące wykonania środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania.
• prawo do porozumiewania się z obrońcą, w tym zasady przekazywania korespondencji z obrońcą,
• zasady widzeń z tymczasowo aresztowanym,
• zasady korzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego i innych środków łączności.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.