SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Obowiązki pełnomocnika zawodowego - doręczenia sądowe - zagadnienia praktyczne

Program szkolenia

I. Obowiązki pełnomocnika zawodowego po przebudowie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postępowania


1. Właściwość sądu po zmianach


2. Wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań; posiedzenia przygotowawcze


3. Doręczenia


4. Odpowiedź na pozew, posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy


5. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 203 (1) KPC)


6. Zmiany w przepisach o postępowaniu dowodowym – czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym


7. System prekluzji i umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych


8. Przebudowa postępowania nakazowego i upominawczego


9. Nowe wymagania formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wprowadzenie opłaty od uzasadnienia


10. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


11. Zmiany dla radców prawnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych


12. Zmiany planowane w projekcie UD156 (projekt ustawy o zmianie ustawy −Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw)


II. Doręczenia sądowe przez portal informacyjny, inne zmiany procedury cywilnej


1. Posiedzenia zdalne – tryb procedowania
• Wnioski dowodowe składane w trakcie posiedzenia.
• Sprzeciw strony wobec wyznaczenia posiedzenia zdalnego.
• System teleinformatyczny a portal informacyjny.
• Katalog pism sądowych możliwy do doręczenia przez portal informacyjny.
• Podstawy umożliwiające doręczenia poza portalem informacyjnym.
• Termin skutecznego doręczenia pisma.


2. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.


3. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego.
• Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.
• Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników.
• Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
• Zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne, zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach,
• Zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
• Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.4. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania
• Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
• Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
• Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
• Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.5. Istotne zagadnienia proceduralne
• Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych.
• Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego.
• Zmiany w postępowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie.
• Wątpliwości w zakresie składu sądu w postępowaniu zażaleniowym i uproszczonym.
• Postępowanie gospodarcze – zagadnienia sporne.
• Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potrącenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.