SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Intensywne warsztaty umiejętności negocjacyjnych

Program szkolenia

Dzisiejsza gospodarka rynkowa wymaga prowadzenia negocjacji. Są one nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, zarówno w przedsiębiorstwach małych, jak i wielkich, międzynarodowych korporacjach. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania gospodarcze wymuszają konieczność nawiązywania kontaktów biznesowych, zawierania kontraktów oraz dokonywania transakcji handlowych. Priorytetem jest ustalanie optymalnych warunków współpracy. W często skomplikowanych stosunkach między stronami, gdzie spotykamy różne cele, może pojawić się konflikt, który uniemożliwi zawarcie porozumienia. Ważne, aby w takiej sytuacji starać się podjąć rozmowy, które doprowadzą do rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zaangażowane strony. Doskonałym elementem takich starań mogą być negocjacje.

 

1. Negocjacje
• Definicja negocjacji.
• Kryteria oceny negocjacji.
• Strategie negocjacyjne.

 

2. Dynamika procesu negocjacji
• Proces i fazy negocjacji.
• Rodzaje i rola siły w negocjacjach, jak ją budować i jak z niej korzystać.
• BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) -najlepsza alternatywa w negocjacjach.
• WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) – najgorsza alternatywa w negocjacjach.
• MLATNA (Most Likely Alternative to a Negotiated Agreement) – Najbardziej prawdopodobna alternatywa do negocjowanego prozumienia.
• ZOPA(Zone of Possible Agreement) – Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach.

 

3. Przygotowanie i planowanie w negocjacjach
• Przygotowanie do negocjacji.
• Rola intensywnego wywiadu przed rozmowami.
• Narzędzia do planowania i przygotowania negocjacji – narzędzia do wykorzystania w procesie przygotowań do negocjacji.
• Pytania – tajna broń negocjatora. Jakie pytania zadawać, jak je zadawać, jak odpowiadać na trudne pytania.

 

4. Zarządzanie procesem negocjacji i style negocjacji
• Efektywne zarządzanie procesem negocjacji.
• Twój styl prowadzenia negocjacji (narzędzia autodiagnostyczne).
• Kryteria wyboru strategii negocjacyjnych.

 

5. Komunikacja w negocjacjach
• Szereg praktycznych ćwiczeń i eksperymentów mających na celu podniesienie Twoich.
• zdolności komunikacyjnych w negocjacjach.
• Komunikacja, a budowanie zaufania w negocjacjach.
• Argumentacja i perswazja w negocjacjach.
• Techniki wpływu i manipulacji.
• Emocje w negocjacjach, jak je kontrolować i jak z nich strategicznie korzystać.
• Blef w negocjacjach.

 

6. Techniki i taktyki negocjacji
• Skuteczne techniki negocjacyjne.
• Tricki stosowane przez negocjatorów.
• Zasady prowadzenia negocjacji.

 

7. Zmiana perspektywy i kreatywność w negocjacjach
• Zmiana perspektywy i jej znaczenie w negocjacjach.
• Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemu w negocjacjach.
• Rola kreatywności w negocjacjach.
• Ćwiczenia rozwijające kreatywność w negocjacjach.

 

8. Twoje słabe i mocne strony w negocjacjach
• Autoanaliza Twoich mocnych i słabych stron.
• Obszary do rozwoju.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.