SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej oraz asertywności

Program szkolenia

1. Efektywne komunikowanie się źródłem sukcesów w budowaniu relacji
• Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji.
• Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne.
• Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny.
• Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu.
• Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy.
• Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu.

 

2. Ikomunikacja werbalna vs. komunikacja niewerbalna
• Anatomia wypowiedzi.
• Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano.
• Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
• Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować.

 

3. Aktywne słuchanie
• Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem.
• Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji.
• Korzyści z zadawania pytań.
• Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
• Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów.
• Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań.

 

4. Rola informacji zwrotnej w komunikacji interpersonalnej i budowaniu relacji
• Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy.
• Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach.
• Krytyczna informacja zwrotna.
• Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych.

 

5. Asertywna komunikacja w kontaktach interpersonalnych
• Czym jest asertywność?
• Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA.
• Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
• Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym.
• Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją.
• Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
• Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne .

 

6. Sytuacje trudne i konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania
• skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać.
• rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych.
• analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce.

 

7. Autoprezentacja jako świadomy komunikat
• Co komunikujemy innym.
• Czym jest wizerunek własny.
• Poczucie własnej wartości a wizerunek.
• Rola wizerunku w życiu zawodowym.
• Budowanie wiarygodności.
 Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej.
 Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, meta-język.

 

8. Kompetencje inteligencji emocjonalnej
• Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą).
• Samoświadomość.
• Samoocena.
• Samokontrola lub Samoregulacja.
• Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do
zadań, wyzwań i działań).
• Motywacja.
• Zdolności adaptacyjne.
• Sumienność.
• Kompetencje społeczne (relacje z innymi).
• Empatia.
• Asertywność.
• Perswazja.
• Przywództwo.
• Współpraca.

 

9. Zarządzanie emocjami. stres
• po co nam emocje.
• ABC emocji – metody pracy.
• skąd się bierze stres.
• stres pozytywny i negatywny.
• techniki rozładowania stresu.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.