SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Asertywność w pracy urzędnika

Program szkolenia

1. Asertywność. Psychologia pracy urzędnika. Specyfika zawodu.
• Czym jest asertywność w pracy?
• Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym.
• Analiza transakcyjna Berne’a, i trójkąt dramatyczny S. Karpmana.
• Postawy – Agresja, uległość, asertywność,
• Nasze wartości i ich związek z asertywnością,
• Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy.

 

2. Komunikacja.
• Dlaczego warto się dobrze asertywnie komunikować,
• Stereotypy, nastawianie do rozmówcy, modelowanie nastawiania, automotywacja.
• Przekaz werbalny i niewerbalny ,
• Efekt pierwszego wrażenia, budowanie wizerunku specjalisty, wiarygodność.
• Różnice interpersonalne w komunikowaniu się introwertyk/ ekstrawertyk, kobieta/ mężczyzna,
• Osłabiacze i wzmacniacze komunikacyjne,
• Bariery komunikacyjne.

 

3. Budowanie potrzeb
• EQ (inteligencja emocjonalna),
• Sztuka zadawania pytań i aktywne słuchanie,
• Metoda dowartościowania.

 

4. Trudne sytuacja
• Uwzględnianie potrzeb innych,
• Oddzielenie ludzi od problemu,
• Poszukiwanie rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.