SZKOLENIE OTWARTE

Prawo karne w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 2600)

Wykładowca: SSR Piotr Gensikowski
Data: 19 kwietnia 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
Data: 23 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 550 zł
Program szkolenia

1. Wybrane zmiany w zakresie podstaw odpowiedzialności karnej, kar i innych środków reakcji
• Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich,
• Zmiany w zakresie katalogu kar, a także zasad ich orzekania,
• zmiany w zakresie środków karnych i innych środków reakcji.

2. Wybrane zmiany części szczególnej k.k.
• Wprowadzenie nowych typów czynów zabronionych,
• Zmiany zakresu penalizacji innych typów czynów zabronionych,
• Problematyka tzw. czynów przepołowionych.

3. Pozostałe wybrane zmiany
• Zmiany dotyczące przedawnienia karalności,
• Zmiany dotyczące instytucji przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary,
• Zmiany dotyczące instytucji zarządzenia wykonania kary.

Trener: Piotr Gensikowski

Sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor publikacji z prawa karnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego.

Formularz zgłoszeniowy