SZKOLENIE OTWARTE

Asertywność w praktyce zawodowej

Wykładowca: Małgorzata Cużytek
Data: 23 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 16.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 450 zł
Opis szkolenia

Sytuacje zawodowe, w których ludzie przeżywają silną presję ze strony współpracowników, klientów wewnętrznych i zewnętrznych powodują duże obciążenie i po pewnym czasie wyczerpują naturalne umiejętności radzenia sobie ze stresem. Remedium na tego typu sytuacje są dobrze wyćwiczone kompetencje komunikacyjne, a w szczególności odpowiedzi asertywne.  Znajomość technik skutecznego reagowania na obiekcje, krytykę czy złość to ważna umiejętność, mająca wpływ nie tylko na jakość kontaktów międzyludzkich, ale również na ogólny dobrostan psychiczny i samopoczucie w pracy. Asertywne odpowiadanie na zastrzeżenia, zarzuty, przyjmowanie krytyki i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej to główne cele tego warsztatu, opartego na wielu praktycznych ćwiczeniach i symulacjach.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w obszarze asertywności oraz radzenia sobie z „wymagającymi”  współpracownikami poprzez rozwijanie umiejętności szybkiej analizy sytuacji, kontroli emocji po stronie własnej oraz rozmówcy, a także stosowania skutecznych technik przekonywania, asertywnego zatrzymywania i rozwiązywania sytuacji potencjalnie konfliktowych.

Nabyta wiedza
 • mechanizmach powstawania nieporozumień pomiędzy ludźmi
 • asertywnym komunikowaniu swoich potrzeb i stawianiu granic
 • różnicach pomiędzy zachowaniami asertywnymi w kontrze do zachowań uległych, unikowych i agresywnych
 • prawach asertywnych i sposobach ich ochrony w sytuacji zachowań agresywnych, manipulacyjnych
 • technikach komunikacyjnych ułatwiających porozumienie
 •  
Nabyte umiejętności
 • prowadzenia rozmów ze współpracownikami i klientami w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • identyfikowania sytuacji przekraczania granic w kontaktach zawodowych 
 • radzenia sobie z ich nietypowymi zachowaniami
 • stosowania w praktyce skutecznych technik asertywnych, aby konstruktywnie reagować na trudne sytuacje interpersonalne
Pogłębione kompetencje
 • właściwym reagowaniem na agresywne i manipulacyjne zachowania ludzi
 • rozpoznawaniem i eliminowania najczęściej popełnianych błędów w rozwiązywaniu sytuacji spornych
 • wywieraniem pozytywnego wpływu w trakcie współpracy
 • adekwatnym do sytuacji reagowaniem na krytykę oraz formułowaniem konstruktywnych informacji zwrotnych
Program szkolenia

1. Podstawowe założenia i prawa asertywne,
2. Nieporozumienia związane z pojęciem asertywności i ich konsekwencje – wprowadzenie teoretyczne,
3. Mapa asertywności – autodiagnoza własnych obszarów zachowań asertywnych w sytuacjach społecznych i zawodowych – test samopoznania,
4. „Okno asertywności” – odmiany komunikatów o charakterze asertywnym – dyskusja moderowana,
5. Granice czy ograniczenia? Wyznaczanie granic własnych i respektowanie granic innych osób – ćwiczenie komunikacyjne,
6. Typologia sytuacji trudnych we współpracy. – case study,
7. Wyrażanie własnych opinii w sposób taktowny i jednocześnie stanowczy – ćwiczenie komunikacyjne,
8. Zastrzeżenia, obiekcje, skargi – zderzenie oczekiwań z rzeczywistością jako źródła oporu. Asertywność z „buforem”, czyli jak wyłagodzić sytuacje potencjalnie sporne. – ćwiczenie komunikacyjne,
9. Rozumienie intencji i potrzeb współpracownika kluczem do szukania właściwych form reagowania – dyskusja moderowana,
10. Sztuka przekonywania a sztuka stawiania granic. Kiedy asertywność jest najlepszym rozwiązaniem – ćwiczenie komunikacyjne,
11. Słowa „kwiaty” i słowa „kolce”. Przeformułowania wypowiedzi w kierunku eliminowania słów, zwrotów, które wzmacniają opór – praca w parach,
12. Zastrzeżenia, obiekcje, skargi – zderzenie oczekiwań z rzeczywistością jako źródła oporu. Odpowiadanie na obiekcje,
13. Reagowanie na krytykę, zatrzymywanie ataków słownych współpracowników – przykłady dobrych praktyk,
14. Sparing komunikacyjny – trening reagowania w sytuacjach potencjalnie konfliktowych w oparciu o model diagnozy i zarządzania sytuacją A-B-C-D.

 

Trener: Małgorzata Cużytek

Trener/ Superwizor / Mentor 

Trener umiejętności miękkich z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam akredytację Extended DISC i Insights Discovery oraz Treningu zastępowania Agresji (ART). Ukończyłam cztery szkoły trenerskie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Formularz zgłoszeniowy