SZKOLENIE OTWARTE

Asertywność w pracy urzędnika

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska - Kobos
Data: 20 marca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00 SZKOLENIE ONLINE
Data: 12 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 400 zł
Metodologia

Metodologia szkoleń opiera się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z omawianego zakresu. Na sali szkoleniowej łączy doświadczenia nabyte podczas prowadzenia szkoleń z  zakresu kompetencji miękkich i twardych szkoleń prawnych, a także tych dla odbiorców – pracowników urzędów oraz biznesu. Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Wykorzystywany jest miniwykład z prezentacją multimedialną przekazują teoretyczne podstawy,  wiedzę o zasadach efektywnego wykorzystywania kompetencji. Podstawą są dyskusje  moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów.

Opis szkolenia

Asertywność to termin z dziedziny psychologii, który oznacza umiejętność odmawiania oraz swobodnego wyrażania własnej opinii, krytyki, emocji i potrzeb. Osoba asertywna komunikuje się z innymi w sposób bezpośredni, otwarty i uczciwy — tak, by wyrażając sprzeciw lub własne zdanie nie tylko bronić swoich praw, ale też szanować prawa innych. 

Bycie asertywnym może wydawać się trudne, szczególnie jeśli nie jesteś osobą zbyt pewną siebie (bo asertywność najczęściej utożsamia się z pewnością siebie). Wiedz jednak, że postawę asertywną da się wytrenować — i warto to zrobić, bo dzięki niej Twoje relacje prywatne i zawodowe staną się znacznie zdrowsze. 

Praca zawodowa stanowi jeden z najważniejszych obszarów aktywności człowieka. Praca urzędnika jest szczególnego rodzaju pracą wymagającą empatii ale i racjonalizmu. Bezstronności ale i zauważenia człowieka. Warto więc wiedzieć, jak stosować asertywność w praktyce. Jak zachować się w typowych sytuacjach?

Asertywność ważna jest na co dzień, bo pomaga żyć w zgodzie ze sobą i innymi

Cele szkolenia

Celem szkolenia  jest wzrost świadomości siły asertywności i skutecznej komunikacji i naszego wpływu na jej przebieg, nawet przy niskich kompetencjach z tego zakresu naszego rozmówcy.

Nabyta wiedza
 • Asertywności i  psychologii pracy urzędnika.
 • Czym jest asertywność w pracy.
 • Skutkach braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym.
 • Trudnych sytuacjach w pracy urzędnika – a asertywności
 • Uwzględnianie potrzeb swoich i innych
 • Oddzielenia ludzi od problemu i poszukiwanie rozwiązań
Nabyte umiejętności
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności wglądu i analizy poziomu swojej asertywności oraz własnych zachowań w komunikacji                        interpersonalnej.
 • Poznają i usprawnią asertywność techniki komunikowania się z ludźmi. 
 • Poznają tajniki przekazu werbalnego i niewerbalnego. 
 • Poznają  zasady i udoskonalą umiejętności asertywności i komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności komunikacji                            interpersonalnej.
 • Dowiedzą się jak radzić sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych.
 • Nauczą się bronienia swoich wartości bez uczucia dyskomfortu oraz stawiania granic i życia bez poczucia winy.
Pogłębione kompetencje

Asertywnością, komunikacją, budowaniem potrzeb, ochroną swoich wartości.

Program szkolenia

1. Asertywność. Psychologia pracy urzędnika. Specyfika zawodu
• Czym jest asertywność w pracy?
• Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym,
• Analiza transakcyjna Berne’a, i trójkąt dramatyczny S. Karpmana,
• Postawy – Agresja, uległość, asertywność,
• Nasze wartości i ich związek z asertywnością,
• Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy.

 

2. Komunikacja
• Dlaczego warto się dobrze asertywnie komunikować,
• Stereotypy, nastawianie do rozmówcy, modelowanie nastawiania, automotywacja,
• Przekaz werbalny i niewerbalny,
• Efekt pierwszego wrażenia, budowanie wizerunku specjalisty, wiarygodność,
• Różnice interpersonalne w komunikowaniu się introwertyk/ ekstrawertyk, kobieta/ mężczyzna,
• Osłabiacze i wzmacniacze komunikacyjne,
• Bariery komunikacyjne.

 

3. Budowanie potrzeb
• EQ (inteligencja emocjonalna),
• Sztuka zadawania pytań i aktywne słuchanie,
• Metoda dowartościowania.

 

4. Trudne sytuacja
• Uwzględnianie potrzeb innych,
• Oddzielenie ludzi od problemu,
• Poszukiwanie rozwiązań.

 

Trener: Magdalena Aksamitowska-Kobos

Prawnik i  wieloletni trener zarówno jako prawnik jako i trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Absolwentka studiów MBA. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Jednostkę tą zbudowała od podstaw. Pasjonatka rozwoju osobistego, motywowania pracowników i komunikacji interpersonalnej, budowania i zarządzania zespołem. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, asertywności, budowania i zarządzania zespołem. Z tej tematyki regularnie prowadzi szkolenia m.in dla Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji ( ok 200h szkoleniowych). Przygodę ze szkoleniami rozpoczęła jako trener/ wykładowca tzw. szkoleń twardych (ok. 700 h szkoleniowych), w zakresie prawa międzynarodowego, które nadal prowadzi m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z jej ramienia, również panelista – reprezentant z Polski, na  Konferencji „European cooperation on judicial training.  dot. mechanizmów szkoleniowych, w Brukseli (Congress Center Albert Borschette), Przedstawiciel Polski – expert w projektach: Study on training needs of court Staff on EU law in the EU, Better Applying European cross-border procedures, koordynator krajowy projektu project „Legal and language training for court staff in Europe”, „Prawne i językowe szkolenia dla pracowników sądów, potrzeby i zasady prowadzenia szkoleń dla pracowników w różnych krajach UE”. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Uczestnik interdyscyplinarnego seminarium doktoranckiego.

Formularz zgłoszeniowy