Trudne rozmowy z pracownikami

W rolę managera wpisane są różnego rodzaju wyzwania. Jednym z nich są trudne rozmowy z pracownikami. Często pojawiają się w nich emocje, niepewność, ciężki temat. Przykładem może być konieczność zwolnienia kogoś z pracy, rozmowa dyscyplinująca, czy też motywująca w sytuacji kryzysu.

W takich rozmowach manager musi umieć wpłynąć na postawę pracownika, okazać mu wsparcie gdy sytuacja tego wymaga, pomóc mu z trudnym tematem bądź zadaniem. Musi też umieć samemu sobie radzić w takimi trudnościami. Manager powinien przeanalizować swoją postawę w trudnych rozmowach. Nauczyć się jak stosować zasady Porozumienia Bez Przemocy. Poznać i przećwiczysz analizę transakcyjną. Nauczyć się metody Komunikat JA. Poznać błędy poznawcze. Dowiedzieć się, na czym polega aktywne słuchanie i jak z niego korzystać

Kilka przykładów:

Porozumienie bez przemocy (PBP) to koncepcja i praktyka komunikacji i konfliktów, która promuje komunikację, empatię i skuteczne zrozumienie potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w zasięgu.

Komunikat JA (ang. „I-Statement”) do techniki komunikacyjnej interpersonalnej, który określa się na poziomie uczuć, myśli i potrzeb w sposób jasny i bezagresywny. Metoda ta jest szczególnie istotna w sytuacjach konfliktowych lub uwzględnia, że gdy pojawia się ryzyko, komunikat może zostać zrozumiany lub wywołany negatywnymi skutkami.

Analiza Transakcyjna (AT)

 1. Rozpoznanie Stanów Ja: Analiza Transakcyjna trzy podstawowe Stany Ja:
  1. Stan Ja-Dziecko: To stan zachowań, potrzeb i charakterystycznych cech dla potrzeb dziecka. Osoby mogą zareagować na ten stan, wyrażając emocje lub skutki.
  1. Stan Ja-Dorosły (Dorosły Stan Ja): To stan logicznego myślenia, analizy i problemów. Warto podjąć dziesięć stanów podczas rozmów, aby zapobiec sytuacji obiektywnie.
  1. Stan Ja-Rodzic (Stan Ja-Rodzica): To stan oparty na wartościach, normach i przekazywanych przez rodziców lub autorytety. Pracownicy mogą zareagować na ten stan, wyrażając się w sposób kontrolujący lub opiekuńczy.
 2. Analiza Transakcji:W trak
 3. Ustalanie Poziomu Komunikacji:Analny
 4. Używanie komunikatu JA: W kont
 5. Zrozumienie Gier Psychologicznych:Analiza Trans
 6. Rozwiązywanie Konfliktów: Analiza