Odporność psychiczna

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna, jest połączona z wydajnością, czyli cechą umysłu zwycięzców. Odporność psychiczna jest zdolnością do efektywnego działania wypływającą z możliwości danej osoby, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

Podstawą wzrostu i rozwoju odporności psychicznej jest stres.

Stres jednak nie jest wrogiem naszego życia. Paradoksalnie to on jest podstawą wzrostu i rozwoju. 

Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinuje jego odporność na stres.

Główne przyczyn stresu:

 • nadmiar obowiązków,
 • Presja czasowa
 • utrata pracy,
 • zła organizacja pracy,
 • konflikty ze współpracownikami lub przełożonymi
 • trudności w kontaktach międzyludzkich,
 • lęk przed stawianymi nam wymaganiami,
 • a także długotrwałe zmęczenie,
 • wyczerpanie i
 • zagrożenie życia

Jakie wymiary składają się na odporność psychiczną?

 • Wyzwania (Challenge), czyli postrzegania wyzwań jako szansy na rozwój osobisty/biznesowy.
 • Pewności siebie (Confidence), czyli wysokiego poziomu wiary w swoje możliwości i kompetencje (tak emocjonalne, społeczne, jak i zawodowe).
 • Zaangażowania (Commitment), wytrwałości i sumienności w realizowaniu zadań, a także poczuciu odpowiedzialności za jakość wykonania zadań.
 • Poczucia wpływu (Control), czyli przekonania o tym, że mamy wpływ na swój los.

Swoją odporność psychiczną możesz wzmocnić dzięki:

 • koncentracji na sprawach pozytywnych,
 • zarządzaniem trudnościami,
 • wyciąganiem wniosków,
 • świadomą pracą z ekspertem np. psychologiem, mentorem, coachem.
 • pamiętaniu o regeneracji.