SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Doskonalenie technik audytowania dla audytorów wewnętrznych w zakresie norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
• Terminologia i pojęcia dotyczące i ISO/IEC 27001:2017 wynikające z normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN,
• Omówienie odpowiedzialności i uprawnień Audytora Systemu Zarządzania.

 

2. Omówienie wymagań norm – pkt. 4 – 10

 

3. Omówienie zabezpiezeń z załącznika A

 

4. Omówienie metodyki auditu wewnętrznego
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego,
• umiejętności interpersonalne audytora,
• opracowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego prowadzenia audytu
• sposoby pozyskiwania informacji,
• omówienie przykładowych dowodów potwierdzających spełnienie określonych punktów norm oparte na specyfice prazy urzędu,
• formułowanie wniosków po audycie,
• analiza niezgodności występujących w organizacji i projektowanie działań korygujących.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.