Trenerzy

Obecnie SEDNO Training współpracuje z około 40 trenerami, a ich grono wciąż powiększa się o nowych specjalistów.

MAGDALENA AKSAMITOWSKA-KOBOS
prawnik

Prawnik i wieloletni trener zarówno jako prawnik jako i trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Absolwentka studiów MBA. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, asertywności, budowania i zarządzania zespołem.

BARBARA MSTOWSKA
inspektor

Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

TOMASZ CHOJNACKI
sędzia

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie Prawa cywilnego i gospodarczego

PIOTR GENSIKOWSKI
sędzia

Sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor publikacji z prawa karnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu Prawa karnego.

MAŁGORZATA CUŻYTEK
ekspert

Trener umiejętności miękkich z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada akredytację Extended DISC i Insights Discovery oraz Treningu zastępowania Agresji (ART). Ukończyła cztery szkoły trenerskie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

IZABELA ANNA BORATYŃSKA
konsultant

Trener umiejętności miękkich. Doświadczony konsultant i trener zarządzania, akredytowany coach kryzysowy, trener komunikacji i zarządzania kryzysem, menedżer i praktyk nlp. Jest akredytowanym Coachem Kryzysowym w Biznesie™, Konsultantem i Trenerem Zarządzania MATRIK, posiadam międzynarodową certyfikację Coacha International Association of Coaching Institutes (ICI) oraz specjalizację Trenera Komunikacji i Zarządzania Kryzysem.

MAŁGORZATA CZARTORYSKA
prawnik

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

MARCIN JAGODZIŃSKI
radca prawny

Radca Prawny dr Marcin Jagodziński Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, cytowanych w piśmiennictwie prawniczym głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

DR AGNIESZKA KORZENIOWSKA-POLAK
radca prawny

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych. Tylko w latach 2010-2020 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej.

EWARYST KOWALCZYK
prawnik

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

GRZEGORZ WOŹNIAK
ekspert

Specjalista w zakresie projektowania formularzy na platformę ePUAP, wykonał ponad 400 formularzy dla sektora administracji samorządowej. Trener z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP i w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Brał udział w wielu projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej np: „Partnerstwo na rzecz wykorzystania platformy ePUAP przez JST i jej mieszkańców”, “E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. Jako trener brał udział w 2009 roku w projekcie SEKAP (System Elektronicznej Administracji Publicznej w Województwie Śląskim).

MICHAŁ NOCUŃ
prawnik

Jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi
związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

dr Anna Kamińska-Pietnoczko
prawnik

Jest Szefem Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Andrzej Kurzych
prawnik

Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Były Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu. Autor komentarzy i opracowań z tej dziedziny. Doświadczony szkoleniowiec. Prowadził szkolenia m.in. dla sędziów, dyrektorów sądów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, komorników, pracowników organów rentowych”

Gwoli informacji, ostatnio bardzo dużo szkolę z pracy zdalnej, kontroli trzeźwości i zmian wynikających z dyrektyw.