SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Skuteczna prezentacja, czyli jak dobrze rozpocząć proces sprzedaży produktu/usługi

Program szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji biznesowych. Uczestnicy pogłębią swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją z odbiorcami przekazu oraz redukcją stresu, które w sposób naturalny wiążą się z wystąpieniem publicznym. Zrozumieją ponadto znaczenie budowania pozytywnego wizerunku wobec słuchaczy, otrzymają narzędzia pozwalające na skutecznie oddziaływanie na trudnego uczestnika i jego uwagi oraz poznają tajniki skutecznego wpływu na odbiorców prezentacji. Osoby uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość wygłoszenia swojej kilkuminutowej prezentacji, która zostanie poddana konstruktywnej informacji zwrotnej od pozostałych uczestników oraz trenera prowadzącego szkolenie. Dzięki temu możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i podzielenie się wzajemnie dobrymi praktykami.

 

1. Konstrukcja dobrej prezentacji
• Prezentacja jako pierwszy etap procesu sprzedaży.
• Percepcja ceny i ważności produktów i idei w kontekście autoprezentacji.
• Elementy dobrej prezentacji.
• AIDA – prezentacja produktu.
• Efektywna selekcja dostępnego materiału.
• Technika 5Why – skuteczny sposób na zbudowanie dobrego wizerunku.
• Jak zacząć prezentację, by wzbudzić zainteresowanie.
• Znaczenie krzywej uwagi odbiorcy dla przeprowadzenia interesującej prezentacji.
• Budowanie struktury skutecznego przekazu.
• Wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
• Efekt pierwszeństwa i świeżości.
• Efekt inności i efekt interferencji.
• Efekt partycypacji i efekt synergii.
• Reguła 10-20-30, czyli 3 punkty ważne dla każdego wystąpienia publicznego.
• Potęga checklisty.

 

2. Komunikacja niewerbalna – tajna broń prelegenta
• Ważne pierwsze wrażenie.
• Zasada 60/30/10 i jej znaczenie dla efektywności wystąpienia.
• Izabela Boratyńska +48 533-889-000 www.ibCoaching.pl.
• Wykorzystanie przestrzeni i strefy dystansu społecznego oraz ich umiejętne wykorzystanie w efektywności wystąpienia.
• Elementy manipulacji zachowaniem. Znaczenie i wykorzystanie gestu i mimiki w prezentacji – co „mówią” ręce i twarz.

 

3. Komunikacja werbalna
• Metodyka Chunking – Mniej znaczy więcej!
• Jak mówić, by nas słuchano? Odpowiedni dobór słów w prezentacji.
• Mowa efektywna i jej wykorzystanie w wystąpieniu publicznym.
• Bariery w komunikacji słownej.
• Elementy analizy transakcyjnej w wystąpieniu publicznym. Jak pozostać w roli dorosłego i uniknąć roli rodzica?
• Język perswazji i wpływu społecznego.

 

4. Postawa eksperta
• Autoprezentacja jako kluczowy element skuteczności emocjonalnej prezentacji.
• Jak być przekonującym wobec odbiorców? Reguły skutecznej argumentacji.
• Podstawowe założenia NLP i ich wykorzystanie podczas wystąpienia publicznego.
• Elementy technik wywierania wpływu na ludzi i ich zastosowanie na sali prezentacyjnej.
• Techniki antymanipulacyjne.

 

5. Jak radzić sobie z trudnym rozmówcą?
• 3 poziomy efektywnej prezentacji.
• Trudny słuchacz, czyli jaki? Różne kategorie odbiorców.
• Style komunikacji społecznej i typy osobowości.
• Pytania i odpowiedzi – szansa czy zagrożenie?
• Aktywne słuchanie szansą na uniknięcie trudnych sytuacji.

 

6. Warsztat własny prelegenta
• wystąpienia uczestników przed kamerą.
• analiza wystąpień i wnioski.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.