SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Sądowe postępowanie elektroniczne w procedurze cywilnej i administracyjnej – wyzwania i obawy, wady i zalety

Program szkolenia

I. Cywilne postępowanie elektroniczne


1. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zm. (dalej: ustawa covidowa)

 

2. E-doręczenia w postępowaniu cywilnym
• aktualna regulacja,
• e-doręczenia za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

 

3. Posiedzenia w dobie COVID-19
• regulacja kodeksowa rozprawy odmiejscowionej,
• rozprawa zdalna na podstawie ustawy covidowej,
• posiedzenia niejawne w dobie pandemii.

 

4. Wady i zalety przyjętych rozwiązań; postulaty de lege ferenda

 

II. Sądowe postępowanie elektroniczne w administracji


1. Akta sądowe w postępowaniu administracyjnym


2. Doręczenia elektroniczne
• obecna regulacja,
• zmiany wprowadzane ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach,
• elektronicznych.

3. Forma wnoszenia pism


4. Zaskarżanie decyzji administracyjnych w formie elektronicznej


5. Rozwiązania przyjęte w ustawie covidowej


6. Wady i zalety przyjętych rozwiązań; postulaty de lege ferenda

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.