SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności

Program szkolenia

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu
reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych

 

2. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynności

 

3. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich reprezentowania
• Konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
spółek,
• Kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu.

 

4. Reprezentacja spółek kapitałowych
• w umowach i sporach z członkami zarządu,
• w procesie o uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników,
• wpływ na czynności dokonane przez członka zarządu wobec uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały o jego powołaniu.

 

5. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane
• powołanie członka zarządu
• odwołanie członka zarządu,
• zawieszenie członka zarządu,
• problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu.

 

6. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowych

 

7. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółek kapitałowych
• zakres umocowania prokurenta,
• zagadnienie prokury łącznej,
• ustawowe ograniczenia prokury.

 

8. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacji

 

9. Struktura organizacyjna prostej spółki akcyjnej
• model monistyczny a dualistyczny zarzadzania prostą spółką akcyjną,
• reprezentowanie spółki przez dyrektorów oraz przez członków zarządu,
• konsekwencje utworzenia komitetów w prostej spółce akcyjnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.