SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Program szkolenia

1. Mobbing – definicja i obowiązujące regulacje prawne.
2. Jakie działania/zachowania można zakwalifikować jako mobbing?
3. Dyskryminacja – definicja i obwiązujące regulacje prawne.
4. Jakie działania/ zachowania można zakwalifikować jako dyskryminację?
5. Mobbing i dyskryminacja – czym się różnią.
6. Pozostałe formy zachowań niepożądanych w miejscu pracy (bullying, stalking, molestowanie seksualne).
7. Katalog obowiązków pracowniczych.
8. Dobre praktyki w miejscu pracy – zapisy Regulaminu Pracy, Polityka Antymobbingowa.
9. Co może zrobić Pracodawca gdy Pracownik nie stosuje się do obowiązku przeciwdziałania mobbingowi – nakładanie kar porządkowych.
10. Mobbing a skutki dla Pracodawcy.
11. Obowiązki Pracodawcy.
12. Odpowiedzialność Pracodawcy.
13. Co może zrobić Pracodawca gdy Pracownik stosuje mobbing.
14. Zwolnienie pracownika jako konsekwencja mobbingu.
15. Roszczenia finansowe wobec Pracodawcy.
16. Mobbing w praktyce sądowej.
17. Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów w miejscu pracy.
18. Sesja pytań uczestników i podsumowanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.