SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Praktyczne aspekty kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sądach

Program szkolenia

Część I Kontrola zarządcza


1. Wprowadzenie. Na czym powinna polegać kontrola zarządcza?
• Zakres kontroli zarządczej,
• Kontrola zarządcza a zarządzanie strategiczne,
• Standardy kontroli zarządczej,
• Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów.

 

2. Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej?
• Odpowiedzialność prezesa i dyrektora,
• Dopuszczalność delegowania uprawnień innym pracownikom,
• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej.

 

3. Jakie procedury należy a jakie można stworzyć w kontroli zarządczej?
• Zarządzenia w sprawie zasad kontroli zarządczej,
• Procedury zarządzania ryzykiem,
• Inne procedury wewnętrzne,
• Jak tworzyć procedury w ramach kontroli zarządczej?
• Metodologia tworzenie procedur wewnętrznych,
• Rodzaje procedur wewnętrznych,
• Procedury wewnętrzne a regulaminy zamówień publicznych,
• Przegląd procedur jako element kontroli zarządczej.

 

4. Wdrożenie kontroli zarządczej krok po kroku
• Sporządzenia planu działalności na rok;
 Cele i mierniki w wymiarze sprawiedliwości
 Jak określać cele i zadania w jednostce?
• Mierniki realizacji celów,
• Jakie stosowania mierniki wykonania celów o zadań?
• Udokumentowania zarządzenia ryzykiem,
• Jak identyfikować ryzyko?
• Definiowanie ryzyk i czynników ryzyka,
• Identyfikacja, ocena i analiza ryzyka w obszarach nieobjętych planem działalności i raportami dla MS,
• Reakcji na ryzyko,
• Jak analizować ryzyko?
• Jak określać reakcje na ryzyko?
• Udokumentowania wdrożenia środków zaradczych;
 Jak wdrożyć środki zaradcze?
 Jak udokumentować podjęcie podjęcia działań zaradczych?

 

5. Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?
• Bieżąca ocena wykonania zadań,
• Sprawozdanie z plany działalności jednostki,
• Sprawozdanie z kontroli zarządczej,
• Samoocena kontroli zarządczej,
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
• Raporty z zarządzania ryzykiem dla MS.

 

Część II Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu kontroli zarządczej


1. Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej,

 

2. Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej,

 

3. Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej,

 

4. Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej,

 

5. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów a dyscyplina finansów publicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.