SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021/2022

Program szkolenia
 1. Geneza zakres i cel zmian w postępowaniu cywilnym wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2021 r.,     
   
 2. Procedura elektronicznej sprzedaży nieruchomości z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego sprzedaż,     
                                  
 3. Sprawy pilne i sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii,      
    
 4. Sposób prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii,        
                  
 5. Nowe obowiązki procesowe pełnomocnika,          
                  
 6. Nowe sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym,               
           
 7. Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych,       
                       
 8. Zasady rejestracji w portalu i uzyskiwania dostępu do akt,      
                                
 9. Podmioty jakim sąd będzie doręczał pisma sądowe drogą elektroniczną,         

 10. Rodzaje pism sądowych doręczanych pełnomocnikom drogą elektroniczną,               
          
 11. Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym,   
                             
 12. Wideokonferencja a rozprawa zdalna sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice,

 13. Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji,

 14. Zachowanie stron i pełnomocników w czasie rozprawy zdalnej,      
                      
 15. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym – warunki formalne,  

 16. Zmiana składów orzekających w pierwszej i drugiej instancji,                     
           
 17. Przepisy intertemporalne.                

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.