SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Najczęściej popełniane błędy przez pełnomocników po zmianach procedury cywilnej – zagadnienia praktyczne

Program szkolenia

I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku

 

II. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki

1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

 

III. Apelacja – prawidłowe jej formułowanie
1. Wymagania formalne związane z pismem procesowym oraz treścią art.187 k.p.c. i art. 368 k.p.c.
• pełnomocnictwo do zastępowania strony,
• określenie zakresu zaskarżenia,
• przytoczenie i uzasadnienie podstaw apelacji,
• prawidłowe określenie wniosków apelacji ( uchylenie a zmiana ),
2 . Pozostałe możliwe wnioski apelacji:
• wniosek o zwolnienie od kosztów,
• wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji,
• wniosek o wyznaczenie rozprawy,
• wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia.
3. Zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich
właściwe formułowanie,
4. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu
uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc,
5. Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,
6. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd
odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),
7. Nowy system koncentracji materiału dowodowego w kontekście
wprowadzenia postepowania przygotowawczego.

 

IV. Zażalenie
1. Zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne,
2. Zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach,
3. Zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
4. Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.

 

V. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania
1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem
wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
4. Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.VI. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.
1. Roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
2. Powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
3. Powództwo główne i wzajemne,
4. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
5. Współuczestnictwo w sporze,
6. Zaskarżenie odsetek w apelacji,
7. Postepowanie uproszczone – apelacja i zażalenie ( różnice w zakresie formułowania )


VII. Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników
1. Istotne elementy wniosku dowodowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.