SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami – zagadnienia praktyczne. Pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności – 31.03.2021.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne – ustawy o zapewnieniu dostępności i regulacje sektorowe,

 

2. Zakres podmiotowy regulacji – kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności,

 

3. Zakres przedmiotowy regulacji, czyli zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny,

 

4. Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie zagadnień,

 

5. Uniwersalne projektowanie – minimalne wymagania -kwestie praktyczne,

 

6. Racjonalne usprawnienia – minimalne wymagania -kwestie praktyczne,

 

7. Alternatywny dostęp – wyjaśnienia i kwestie praktyczne,

 

8. Koordynator ds. dostępności,

 

9. Kto jest zobowiązany do wyznaczenia Koordynatora,

 

10. powołanie zespołu ds. dostępności
• zarządzenia – przykłady,
• zadania koordynatora,
• jak opracować i wykonać plan zapewnienia dostępności- omówienie czynności na każdym etapie opracowania, realizacji i wdrażania Planu,
• monitorowanie zapewnienia dostępności- sposób realizacji-zagadnienia praktyczne.

 

11. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej – program zadania audytowego (przykład), pytania audytowe (przykład), sprawozdanie z audytu (omówienie), omówienie poszczególnych etapów audytu realizowanego w ramach zadania zapewniającego i zadania doradczego,

 

12. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – pierwszy raport do 31.03.2021r,

 

13. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,

 

14. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej,

 

15. Skarga na brak dostępności,

 

16. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.