SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Efektywne zarządzanie sobą w czasie –zwiększ swoją produktywność

Program szkolenia

1. Efektywność osobista
• Efektywność osobista.
• Metoda małych kroków KAIZEN – filozofia ciągłego rozwoju.
• Ocena własnych predyspozycji i silnych stron.
• Rozwijaj swoje mocne strony – SWOT.

 

2. Nawyki skutecznego działania
• Skąd bierze się motywacja?
• Psychologia sukcesu – rola przekonań mobilizujących vs powstrzymujących realizację.
• Analiza pola sił Kurta Levina.
• Odpowiedzialność za własne życie, pracę i realizację celów.
• Zasady wizji i wyobrażenia w kształtowaniu efektywności i zwycięstwa.

 

3. Zarządzanie zadaniami – Jak wziąć spraw w swoje ręce
• Ustal cel – SMART.
• Proces zarządzania projektem – stwórz Action Plan.
• Ustalanie priorytetów – macierz Eisenhowera.
• Zarządzanie informacjami i kolekcjonowanie istotnych informacji.
• Pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami.
•  Kolekcjonowanie.
•  Analizowanie.
•  Porządkowanie.
•  Przeglądanie.
•  Realizacja.
• Pomocne narzędzia, wybierz swój planner.

 

4. Cele, plany i planowanie
• Planowanie na własnym stanowisku pracy.
• Zasady konstruowania planów.
• Planowanie dnia i harmonogram.
• Model skutecznego planu.
• Uwzględnienie problemów i awarii.
• Planowanie od tyłu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.