SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Efektywna komunikacja menedżera – 5 spotkań on-line

Program szkolenia

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest jednym z podstawowych filarów dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poleganie tylko i wyłącznie na inicjatywach zarządu oraz odrzucanie zdania pracowników już od dawna nie jest ani właściwym, ani też wartościowym modelem budowania biznesu. Najnowsze badania w zakresie HR wykazują, że dla pracowników priorytetem przy wyborze firmy jest zapewnienie sobie przyjaznego miejsca pracy, które cechuje się elastycznością oraz ideą współpracy pomiędzy zespołami. Kolejnym elementem z wysoką pozycją na liście potrzeb pracownika jest możliwość otrzymania wsparcia ze strony menedżera, co wskazuje na chęć utrzymywania częstej i bliskiej komunikacji z przełożonym. Efektywna komunikacja wewnętrzna jest więc sporym wyzwaniem dla menedżerów. Mając świadomość wagi komunikacji dla sprawnego funkcjonowania firmy, a jednocześnie umiejętność sprawnego posługiwania się nią, aby realizować powierzone zadania, jest dziś niezbędną kompetencją każdego nowoczesnego menedżera. Tworząc warunki dobrej komunikacji w zespole, menedżer zwiększa szansę na to, że będzie ona dostosowana do potrzeb konkretnego pracownika, a co za tym idzie – osiągnie on cel, jaki jego komunikat ma realizować.

 

I spotkanie: Komunikacja jako proces – zobacz z kim rozmawiasz
Komunikacja jest nie tylko procesem wymiany informacji, ale też podstawą do tworzenia relacji między ludźmi. Oczywiście istotne jest, co chcemy komunikować, ale równie ważny jest sposób, w jaki to robimy, odpowiedni dobór słów, gestów oraz atmosfera, w jakiej się to dzieje. Często zapominamy, że komunikacja to proces dwustronny, a nie tylko w jedną stronę, czyli w stronę odbiorcy. Aby komunikacja zaistniała, odbiorca musi też nas usłyszeć i zrozumieć.
• techniki skutecznej komunikacji
• pułapki komunikacji – oddzielanie faktów od interpretacji i założeń
• autodiagnoza stylu komunikacyjnego
• zachowania ulegle, agresywne, asertywne i manipulujące.

Aby komunikacja w zespole była skuteczna, należy zadbać o zminimalizowanie przeszkód, które występują w tym procesie. Przede wszystkim są to różnice między odbiorcą i nadawcą:
• Poziom wiedzy i umiejętności, skąd mogą wynikać różnice w zrozumieniu,
• Stres, emocje, doświadczenie – w pobudzeniu emocjonalnym trudno nam myśleć obiektywnie,
• Oczekiwania – selektywne podejście do zadania,
• Osobowość i styl komunikowania się – rozumienie i umiejętność nawiązania relacji z pracownikiem o odmiennym postrzeganiu i stylu komunikacji.

 

II spotkanie – Cel komunikacji – zastanów się co chcesz osiągnąć
Planując komunikację z pracownikami, warto pomyśleć o tym, jaki jest cel naszej rozmowy. Działania prowadzone w ramach komunikacji wewnętrznej najczęściej dotyczą obszarów:
• motywowania,
• informowania,
• angażowania,
• integrowania.

Praca menedżera w każdym z tych obszarów wymaga odmiennych zasad tworzenia komunikatów oraz korzystania z różnych narzędzi do budowania efektywnej komunikacji w zespole. Tworzenie strategii przez menedżera jest procesem ciągłym, więc i cele mogą się zmieniać, dlatego warto, aby o nich pamiętać, ponieważ to one wpływają na formułowanie komunikatu.

 

III spotkanie – Narzędzia skutecznej komunikacji – poznaj sekrety mistrzów komunikacji
Biorąc pod uwagę oczekiwana pracowników współczesnego pokolenia, dobry menadżer musi posiadać wiedzę jak skutecznie porozumiewać się z zespołem. Skutecznie, czyli bez narzucania twardego zdania, a raczej poszukując przestrzeni do współpracy z pracownikami. Jego przekazy powinny być jasne i oczywiste, bo pracownicy mają rozumieć polecenia, jak i stawiane przed nimi zadania, bez konieczności ciągłego dopytywania się o szczegóły. Komunikacja w zespole ma ogromne znaczenie. To, w jaki sposób menedżer przekazuje zadania, daje feedback, czy po prostu formułuje swoje wiadomości, wpływa na ich odbiór. Dziś odbiorca nie chce i nie może tracić czasu na zastanawianie się, co autor miał na myśli. Komunikat musi być dla niego czytelny. Dlatego warto poznać, jak stworzyć:
• zasady i obszar do współpracy i komunikacji,
• koło kompetencji pracownika,
• komunikat dopasowany do kompetencji pracownika,
• podstawowe zasady formułowania komunikatu,
• listę pytań pomocniczych,
• konstruktywny feedback.

 

IV spotkanie- Komunikacja a motywowanie pracowników – jak zachęcić pracowników do działania
Komunikacja wewnętrzna wiąże się z jedną z podstawowych funkcji zarządzania – motywowaniem pracowników. Taka sytuacja wymaga od managera wiedzy na temat czynników motywujących pracownika, zrozumienia jego potrzeb i zachowań. Dlatego umiejętność obserwacji i słuchania pracownika, jest koniecznością w zbudowaniu motywującego dialogu. Jeżeli Twój pracownik dobrze wykonuje swoją pracę, warto doceniać jego wysiłki oraz rezultaty działań poprzez właściwe komunikaty. Pozytywna komunikacja zwiększy poczucie wartości pracownika i wpłynie na jego zaangażowanie w pracę, co w ostatecznym rozrachunku podniesie efektywność jego pracy. Dodatkowym efektem pracy managera, który dba o komunikację w zespole, a także promuje taką postawę wśród zespołu, jest również stworzenie platformy do wzajemnej dyskusji i swobodnej wymianie myśli. Burze mózgów, dyskusje, w których konfrontowane są różne perspektywy prowadzą często do kreatywnych rozwiązań, znacznie lepszych od tych, które są wymyślone w pojedynkę.
• algorytm skutecznej pochwały,
• motywujące przekazywanie swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom,
• elementy efektywnej rozmowy motywującej,
• sposoby dowartościowania pracownika, poprzez indywidualne podejście i odkrycie potrzeb podwładnego.

 

V spotkanie. Właściwy komunikat – dobierz komunikat do sytuacji i nie zdemotywuj pracownika.
Dbając o komunikację, to również zwracanie uwagi na dobór narzędzi, odpowiednich słów oraz sposobu formułowania informacji. Pamiętając o:
• przekazanie trudnej decyzji,
• oddziel ludzi od problemu,
• zderzenie z krytyką pracowniczą,
• reakcje na krytykę uzasadnioną, nieuzasadnioną, lub częściowo słuszną,
• asertywna informacja zwrotna,
• model konstruktywnej krytyki – FUKO, FEEDFORWARD.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.