SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Dochodzenie należności pobranych świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z dłużnikami przebywającymi na stałe za granicą

Program szkolenia

I. Skuteczne dochodzenie należności w trybie administracyjnym z uwzględnieniem nowelizacji 2020-2022

 

1. Postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych, nowe zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków, nowa treść upomnień, nowa wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki

 

2. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego

 

3. Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym

 

4. Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW

 

5. Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

 

6. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu

 

7. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych

 

8. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela

 

9. Nowe zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela
• nowa definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.
• opłata manipulacyjna,
• opłata egzekucyjna,
• opłata za czynności egzekucyjne,
• wydatki egzekucyjne,
• przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,
• przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji,
• obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,
• wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
• przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
• uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.

 

10. Przedawnienie należności publicznej (przedawnienie prawa do wymiaru, przedawnienie prawa do dochodzenia)

 

11. Postępowanie z zobowiązanym przebywającym za granicą:
• ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz akty wykonawcze

 

12. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce. Case study

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.