SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Coachingowy styl zarządzania

Program szkolenia

Rola menedżera jest kluczowa dla każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie postawy odpowiedzialności za rezultaty pracy swojego zespołu. Pomaga zidentyfikować i porzucić nieskuteczne nawyki , opanować umiejętności zapewniające skuteczność swojego zespołu. We współczesnym świecie biznesu klasyczne wydawanie poleceń i delegowanie typu „push” mocno się już zdezaktualizowało. Przejmuje je podejście coachingowe. Coachingowy styl zarządzania jest bardzo dobrą metodą zwiększania potencjału i zaangażowania pracowników w realizację celów firmy. Pomaga we wprowadzaniu zmian, wzbudzaniu kreatywności, podejmowaniu decyzji, zwiększaniu autonomii i odpowiedzialności. Współczesny manager może korzystać z dorobku coachingu ucząc się wykorzystywania różnych narzędzi coachingowych w zarządzaniu swoim zespołem. 

 

Zakres szkolenia z coachingowego stylu zarządzania
• Istota coachingu i jego rodzaje – jak działa coaching?
• Budowanie relacji w coachingu.
• Kompetencje managera jako coacha.
• Zastosowanie coachingu w pracy managera.

 

Narzędzia w coachingowe w pracy menedżera:
• Stawianie celów – praca z modelem GROW.
• Modelowanie zachowania.
• Wydobywanie kreatywności.
• Rozwiązywanie o analiza źródeł problemów i trudności.
• Uczenie się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń.
• Podejmowanie decyzji.
• Pokonywanie konfliktów wewnętrznych.
• Poszukiwanie i wyznaczanie ścieżek rozwoju.

 

Cele szkolenia z coachingowego stylu zarządzania:
• Zwiększenie umiejętności managerów w wykorzystaniu potencjału pracowników.
• Rozwój kultury organizacyjnej w kierunku zwiększania partycypacji i zaangażowania pracowników.
• Dostarczenie managerom narzędzi wspierających ich w roli zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w miejscu pracy budowanie partnerskich relacji pomiędzy pracownikami a managerami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.