SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Asertywny manager - trudne rozmowy z pracownikami

Program szkolenia

1. Asertywna komunikacja managera
• techniki skutecznej komunikacji,
• pułapki komunikacji – oddzielanie faktów od interpretacji i założeń,
• autodiagnoza stylu komunikacyjnego,
• zachowania ulegle, agresywne, asertywne i manipulujące,
• diagnoza własnego poziomu asertywności,
• moje wartości w budowaniu postawy asertywnej,
• techniki asertywnej odmowy i obrony przed presją i manipulacją,
• przegląd sytuacji menedżerskich, kiedy musisz postawić granicę,
• trening aktywnego słuchania, budujemy zaufanie i dobre relacje z zespołem.

 

2. Rozmowy motywujące:
• praktyczna wiedza z zakresu motywacji,
• motywowanie finansowe i pozapłacowe,
• motywacja własna vs. motywacja zespołu,
• twój katalog środków motywujących,
• matryca motywacji pracownika,
• sposoby dowartościowania pracownika, poprzez indywidualne podejście i odkrycie potrzeb,
• podwładnego,
• motywujące przekazywanie swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom
• elementy efektywnej rozmowy motywującej,
• indywidualna strategia działania.

 

3. Rozmowy delegujące
• zasady poprawnego delegowania i przekazywania zadań,
• analiza trudnych sytuacji i metod radzenia sobie z nimi,
• dialog, informacja zwrotna oraz coachingowy model zarządzania GROW,
• rozmowa z marudą, praca z obiekcjami,
• asertywne sposoby na trudne osobowości w zespole,
• zawieranie kontraktu, rozliczenia, nagroda i kara.

 

4. Rozmowy oceniające
• przekazanie trudnej decyzji, związanej ze zmianą,
• oddziel ludzi od problemu,
• zderzenie z krytyką pracowniczą,
• reakcje na krytykę uzasadnioną, nieuzasadnioną,lub częściowo słuszną,
• sposoby reakcji na narzekanie podwładnych,
• trudne osobowości czy trudne sytuacje – case study,
• asertywna informacja zwrotna,
• model konstruktywnej krytyki – FUKO, FEEDFORWARD,
• algorytm skutecznej pochwały,
• asertywne zasady prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.