SZKOLENIE OTWARTE

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

Wykładowca: Małgorzata Cużytek
Data: 26 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 16.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 450 zł
Opis szkolenia

Wielu pracowników doświadcza sytuacji zawodowych, w których przeżywamy silną presję ze strony wielu złożonych zadań oraz ludzi – przełożonych, współpracowników, klientów. Kiedy obciążenia tego typu rozciągnięte są w czasie – wyczerpują naturalne umiejętności radzenia sobie ze stresem. Dbanie o dobrostan psychiczny to duże wyzwanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, które fundują nam niepewność, wzmagają troskę o zdrowie, zmieniają nawyki pracy i odpoczynku, ograniczają kontakty społeczne. O ile trudno unikać stresu, o tyle można redukować go do takiego poziomu, który jest akceptowalny, nie powoduje silnego dyskomfortu a nawet wspiera w budowaniu odporności psychicznej. Podczas szkolenia oprócz dawki rzetelnej wiedzy pojawią się elementy treningu antystresowego oraz ćwiczenia mentalne poprawiające dobrostan psychiczny uczestników.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych oraz wzmacnianie odporności psychicznej uczestników. Poznanie technik zmniejszających napięcie. Przećwiczenie technik zmieniających interpretację stresującej sytuacji.

Nabyta wiedza
 • przyczynach stresu oraz biologicznych i psychologicznych  mechanizmach jego powstawania
 • skutkach krótko i długoterminowych silnego i chronicznego stresu
 • konstruktywnych sposobach radzenia sobie z napięciem oraz skutecznej mobilizacji własnego potencjału w walce ze stresem
 • technikach poznawczego przeramowania, które pozwalają na redukcję stresu dzięki spojrzeniu na problemy z innej perspektywy
 • mechanizmach powstawania przeciążeń i ostatecznie wypalenia zawodowego
Nabyte umiejętności
 • świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym 
 • wzmocnienia kontroli nad emocjami oraz myślami i przekonaniami na temat stresujących wydarzeń
 • redukowania napięcia i stresu poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych  i relaksacyjnych
 • używania technik poznawczego przeramowania, aby zmienić interpretację i nastawienie do sytuacji stresowej
Pogłębione kompetencje
 • identyfikowaniem źródeł napięć związanych z własną pracą zawodową  (w obszarze zadań, czasu i ludzi)
 • przeciwdziałaniem  zamartwianiu się, które potęguje napięcie i wzmaga reakcję stresową 
 • zatrzymywaniem łańcucha zdarzeń prowadzącego do wypalenia zawodowego: napięcie – przemęczenie – wypalenie zawodowe (autodiagnoza skutków długotrwałego stresu)
 • długofalowym dbaniem o dobrostan psychiczny
Program szkolenia

 I: Asertywność. Psychologia pracy urzędnika. Specyfika zawodu.

 • Czym jest asertywność w pracy?
 • Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym.
 • Analiza transakcyjna Berne’a, i trójkąt dramatyczny S. Karpmana.
 • Postawy – Agresja, uległość, asertywność,
 • Nasze wartości i ich związek z asertywnością.
 • Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy.

 

II Komunikacja

 • Dlaczego warto się dobrze asertywnie komunikować
 • Stereotypy, nastawianie do rozmówcy, modelowanie nastawiania, automotywacja.
 • Przekaz werbalny i niewerbalny 
 • Efekt pierwszego wrażenia, budowanie wizerunku specjalisty, wiarygodność.
 • Różnice interpersonalne w komunikowaniu się introwertyk/ ekstrawertyk, kobieta/ mężczyzna, 
 • Osłabiacze i wzmacniacze komunikacyjne
 • Bariery komunikacyjne

 

 III: Budowanie potrzeb

 • EQ (inteligencja emocjonalna)
 • Sztuka zadawania pytań i aktywne słuchanie
 • Metoda dowartościowania

 

IV: Trudne sytuacja

 • Uwzględnianie potrzeb innych
 • Oddzielenie ludzi od problemu
 • Poszukiwanie rozwiązań
Trener: Małgorzata Cużytek

Trener/ Superwizor / Mentor 

Trener umiejętności miękkich z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam akredytację Extended DISC i Insights Discovery oraz Treningu zastępowania Agresji (ART). Ukończyłam cztery szkoły trenerskie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Formularz zgłoszeniowy