SZKOLENIE otwarte

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach

Wykładowca: Barbara Mstowska
DATA: 26 czerwca 2023 r., Czas trwania: 8.00 – 10.45, SZKOLENIE ON-LINE
cena: 300 zł
Program szkolenia

8.00 – 9.30
1. Organizacja Biura Dowodów Rzeczowych,
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracowników,
3. Księga depozytów – przyjęcie, rejestracja, wykreślenie,
4. Prowadzenie dokumentacji,
5. Decyzje co do dowodów rzeczowych i wykonywanie orzeczeń sądowych w przedmiocie dowodów rzeczowych.

9.30 – 10.45
1. Czynności sekretariatu związane z przyjmowaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych i przedmiotów przekazanych do dyspozycji sądu – załączenie do akt sprawy, przechowywanie przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, wezwanie do odbioru,
2. Przekazywanie dowodów rzeczowych pomiędzy jednostkami i postępowanie z dowodami rzeczowymi po zakończeniu postępowania,
3. Postępowanie z dowodami rzeczowymi o znikomej wartości,
4. Likwidacja niepodjętych depozytów,
5. Podsumowanie – dyskusja i pytania.

Trener: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Formularz zgłoszeniowy