SZKOLENIE OTWARTE

Postępowanie karne wykonawcze – uwagi na tle wybranych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wykładowca: SSR Piotr Gensikowski
Data: 17 maja 2023 r., Czas trwania: 12.30 – 14.45, SZKOLENIE ONLINE
cena: 300 zł
Program szkolenia

1. Wybrane zmiany w zakresie przebiegu postępowania wykonawczego
• właściwość sądu w postępowaniu wykonawczym,
• posiedzenie sądu w postępowaniu wykonawczym,
• wykonalność orzeczeń na etapie postępowania wykonawczego.

 

2. Wybrane zmiany w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności.
• instytucja listu gończego,
• instytucja bezprawnego utrudniania wykonania kary pozbawienia wolności,
• instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

 

3. Wybrane zmiany dotyczące wykonania środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania.
• prawo do porozumiewania się z obrońcą, w tym zasady przekazywania korespondencji z obrońcą,
• zasady widzeń z tymczasowo aresztowanym,
• zasady korzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego i innych środków łączności.

Trener: Piotr Gensikowski

Sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor publikacji z prawa karnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego.

Formularz zgłoszeniowy