Reiss Motivation Profile

Czym jest Reiss Motivation Profile?

Reiss Motivation Profile to diagnostyczne narzędzie online, które daje odpowiedź na te pytania; pokazuje co i w jakim stopniu nas motywuje. Po wypełnieniu kwestionariusza on-line otrzymasz obszerny, 40 stronnicowy raport, wraz z wykresem Twoich 16 motywatorów. RMP to instrukcja obsługi człowieka: siebie, pracownika, partnera biznesowego, klienta, a także małżonka, rodzica i dziecka.

Reiss bada 16 uniwersalnych motywatorów
WŁADZA ♦ NIEZALEŻNOŚĆ ♦ CIEKAWOŚĆ ♦ UZNANIE ♦ PORZĄDEK ♦ GROMADZENIE ♦ HONOR/PRYNCYPIALNOŚĆ ♦ IDEALIZM ♦ KONTAKTY SPOŁECZNE ♦ RODZINA ♦ STATUS ♦ PIĘKNO ♦ REWANŻ/ODWET ♦ JEDZENIE ♦ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ♦ SPOKÓJ

Czym różni się RMP od innych testów, narzędzi?

RMP, czyli Reiss Motivation Profile, to narzędzie psychologiczne stworzone przez Stevena Reissa w celu oceny indywidualnych motywacji i potrzeb. RMP różni się od innych testów i narzędzi psychologicznych na kilka sposobów. Oto sześć przykładów, które ilustrują te różnice:

 1. Skupienie na motywacjach:
  o RMP: Koncentruje się na 16 podstawowych motywacjach życiowych, które kierują ludzkim zachowaniem, takich jak władza, niezależność, ciekawość, uznanie, honor, idealizm, kontakty społeczne, status, rewanż, porządek, rodzina, romantyzm, jedzenie, aktywność fizyczna, spokój, i akceptacja.
  o Inne testy: Często skupiają się na cechach osobowości (np. testy MBTI czy Big Five), emocjach (np. skale depresji lub lęku), lub preferencjach zawodowych (np. Holland Code).
 2. Podejście do oceny:
  o RMP: Używa kwestionariusza z pytaniami, które oceniają, jak bardzo poszczególne motywacje są ważne dla danej osoby.
  o Inne testy: Mogą stosować różne podejścia, takie jak samorefleksyjne pytania (np. MBTI) czy obserwacja i ocena zachowania (np. oceny 360 stopni).
 3. Kontekst zastosowania:
  o RMP: Jest często stosowany w kontekście coachingu, rozwoju osobistego, edukacji, oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
  o Inne testy: Mogą być używane w diagnostyce klinicznej (np. MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory), selekcji zawodowej (np. testy kognitywne), czy badaniach akademickich (np. testy inteligencji).
 4. Indywidualizacja wyników:
  o RMP: Oferuje szczegółowy profil motywacyjny każdej osoby, co pozwala na głęboką personalizację strategii rozwojowych i interwencji.
  o Inne testy: Wyniki często klasyfikują osoby w kategorie lub typy (np. typy osobowości w MBTI), co może nie odzwierciedlać unikalnych motywacji każdej jednostki.
 5. Teoretyczne podstawy:
  o RMP: Opiera się na teorii 16 podstawowych motywacji, które są uniwersalne i mają biologiczne podstawy.
  o Inne testy: Często bazują na różnych teoriach psychologicznych, takich jak teoria cech (np. Big Five), psychoanaliza (np. testy projekcyjne jak Rorschach), czy teoria poznawcza (np. testy inteligencji).
 6. Zastosowanie w praktyce biznesowej:
  o RMP: Jest szczególnie popularny w środowiskach biznesowych do poprawy motywacji pracowników, budowania efektywnych zespołów, i zarządzania talentami.
  o Inne testy: Mogą być stosowane w różnych kontekstach, ale nie wszystkie są powszechnie akceptowane w środowiskach biznesowych (np. testy kliniczne są rzadko używane w biznesie).
  Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne zastosowania i mocne strony, a wybór odpowiedniego zależy od konkretnych potrzeb i celów oceny lub interwencji.

Tak wygląda profil motywacyjny Reiss Motivation Profile®


Jest czytelny i prosty w interpretacji. Pokazuje motywację wewnętrzną człowieka w postaci wykresu. Wyświetla się jako niepowtarzalna kombinacja 16 motywatorów życiowych o różnej skali natężenia.

RAPORT ZESPOŁOWY RMP – narzędzie do analizy potrzeb zespołu

Raport zespołowy dostarcza informacji o tym, co motywuje każdego z Twoich pracowników oraz w jakim stopniu. Steven Reiss wyróżnił 16 motywatorów, które u każdej osoby mają różne natężenie. Raport zespołowy identyfikuje obszary, w których Twój zespół jest spójny i harmonijny, oraz obszary potencjalnych konfliktów.

6 powodów, dlaczego RMP jest wiarygodnym narzędziem

Reiss Motivation Profile (RMP) jest uznawany za wiarygodne narzędzie psychologiczne z kilku powodów:

 1. Solidne podstawy teoretyczne:
  • Podstawy naukowe: RMP opiera się na teorii 16 podstawowych motywacji, które są uważane za uniwersalne i biologicznie uwarunkowane. Ta teoria została opracowana na podstawie szeroko zakrojonych badań i obserwacji.
  • Empiryczne dowody: Teoria została wsparta przez badania empiryczne, które potwierdziły istnienie i znaczenie tych motywacji w różnych kontekstach kulturowych i demograficznych.
 1. Wysoka rzetelność:
  • Stabilność wyników: Badania nad RMP wykazały, że wyniki są stabilne w czasie, co oznacza, że profile motywacyjne nie zmieniają się drastycznie przy powtarzanych pomiarach, jeśli nie ma znaczących zmian w życiu badanej osoby.
  • Konsystencja wewnętrzna: Wysoka spójność wewnętrzna poszczególnych skal RMP, mierzona za pomocą wskaźników takich jak alfa Cronbacha, wskazuje na to, że pytania w ramach jednej skali mierzą ten sam konstrukty.
 1. Różnorodność i uniwersalność:
  • Zastosowanie w różnych kulturach: RMP został przetestowany i zastosowany w różnych kulturach, co pokazuje jego uniwersalność i adaptowalność do różnych kontekstów kulturowych.
  • Szeroki zakres zastosowań: Narzędzie jest stosowane w wielu różnych dziedzinach, od biznesu i zarządzania, przez coaching i rozwój osobisty, po edukację i doradztwo.
 1. Precyzja i szczegółowość:
  • Szczegółowe profile: RMP dostarcza szczegółowych informacji na temat indywidualnych motywacji, co pozwala na dokładną analizę i lepsze zrozumienie jednostki.
  • Personalizacja: Wyniki są bardzo spersonalizowane, co umożliwia dostosowanie interwencji, strategii zarządzania lub planów rozwoju osobistego do specyficznych potrzeb i motywacji danej osoby.
 1. Praktyczna użyteczność:
  • Łatwość interpretacji: Wyniki RMP są przedstawione w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia, co sprawia, że narzędzie jest użyteczne zarówno dla profesjonalistów, jak i dla samych badanych.
  • Aplikacje w realnym świecie: RMP jest używane w praktycznych aplikacjach, takich jak zwiększenie motywacji pracowników, poprawa efektywności zespołów, czy rozwój osobisty, co potwierdza jego przydatność i skuteczność.
 1. Wsparcie i walidacja ze strony środowiska naukowego:
  • Recenzje i badania: RMP jest wspierane przez liczne publikacje naukowe, które przeprowadzały niezależne walidacje i badania dotyczące jego skuteczności i wiarygodności.
  • Akceptacja w środowisku naukowym: Narzędzie zdobyło uznanie i jest używane przez psychologów, coachów i specjalistów HR na całym świecie, co świadczy o jego wiarygodności i wartości.

Krótka historia Reiss Motivation Profile

Jest 1998 rok. Profesor Steven Reiss, ceniony ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA, opracowuje metodę RMP. Głównym założeniem było naukowe poznanie ludzkiej motywacji – dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka.

Dlatego posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss dokonuje selekcji 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozsyła ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślenie swoich motywacji.

Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów zespół profesora Reissa dostaje listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracowuje pytania, żeby te obszary/potrzeby weryfikować jak najdokładniej. Tak powstaje profil motywacyjny Reissa. W 2014 roku sprowadzamy metodę RMP do Polski.

Ważne:
Zapraszamy do zakupu badania Reiss Motivation Profile z sesją indywidualną

Skontaktuj się z nami w tej sprawie