DiSC Polska

DiSC Polska

Test DISC to powszechnie stosowane narzędzie psychometryczne, które które pomaga lepiej zrozumieć styl zachowań i preferencje osób .Opiera się na teorii opracowanej przez Williama Marstona, która wyróżnia cztery główne style zachowań: Dominance (Dominacja), Influence (Wpływ), Steadiness (Stałość) oraz Compliance (Sumienność). Każdy z tych stylów charakteryzuje się innymi cechami i preferencjami, co pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych.

MODEL DISC

Zastosowanie testów DISC w różnych obszarach:

1. Sprzedaż:

 • Lepsze zrozumienie klientów. Znając styl DISC klienta, sprzedawcy mogą dostosować swoje podejście, język i strategie sprzedaży, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klienta.
 • Budowanie relacji. Zrozumienie preferencji komunikacyjnych klientów pomaga w budowaniu długotrwałych relacji, co jest kluczowe dla lojalności klientów.
 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży. Sprzedawcy mogą skuteczniej prowadzić rozmowy sprzedażowe, eliminując bariery komunikacyjne i lepiej argumentując korzyści produktów lub usług.

2. Zarządzanie zespołem:

 • Personalizacja stylu zarządzania. Menedżerowie mogą dostosować swoje style zarządzania do indywidualnych potrzeb i preferencji członków zespołu, co zwiększa motywację i efektywność pracy.
 • Poprawa komunikacji. Zrozumienie stylów zachowań członków zespołu pomaga w lepszej komunikacji, unikaniu konfliktów i rozwiązywaniu problemów.
 • Budowanie efektywnych zespołów. Analiza stylów DISC pomaga w tworzeniu zrównoważonych zespołów, gdzie różne style zachowań uzupełniają się, zwiększając efektywność i kreatywność zespołu.

3. Rozwój osobisty:

 • Samopoznanie. Testy DISC pomagają w lepszym zrozumieniu własnych mocnych stron, słabości, preferencji oraz stylu komunikacji. To podstawa do efektywnego rozwoju osobistego.
 • Planowanie kariery. Znajomość własnego stylu DISC pozwala na lepsze dopasowanie ścieżki kariery do indywidualnych predyspozycji i preferencji.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Świadomość własnych i cudzych stylów zachowań ułatwia budowanie relacji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zarządzanie emocjami.

4. Rekrutacja:

 • Dobór kandydatów. Testy DISC pomagają w identyfikacji kandydatów, których style zachowań najlepiej pasują do wymagań danego stanowiska oraz kultury organizacyjnej firmy.
 • Zarządzanie różnorodnością. Znajomość stylów DISC kandydatów wspiera budowanie różnorodnych zespołów, gdzie różne style zachowań mogą przyczyniać się do innowacyjności i efektywności.
 • Integracja nowych pracowników. Wiedza o stylu DISC nowych pracowników ułatwia ich wprowadzenie do zespołu, personalizację procesów onboardingowych oraz szybkie zintegrowanie z zespołem.

Badanie składa się z 24 pytań,  jego wypełnienie trwa ok 20 minut.

W raporcie znajdują się następujące pozycje:

 • Ogólna charakterystyka
 • Atrybuty
 • Mocne strony
 • Potencjalne zagrożenia
 • Motywatory
 • Rzeczy, które przychodzą z łatwością
 • Czego nie lubi 

 

Test DiSC w Polsce charakteryzuje się następującymi cechami:

Model czterech stylów:

DiSC: Test opiera się na modelu czterech stylów zachowania: Dominance (Dominacja), Influence (Wpływ), Steadiness (Stabilność), i Conscientiousness (Sumienność). Każdy z tych stylów opisuje preferencje i sposób interakcji jednostki w różnych sytuacjach.

Adaptacja kulturowa:

Lokalizacja: Test DiSC został zaadaptowany do polskiego kontekstu kulturowego, co oznacza, że uwzględnia specyficzne dla Polski normy społeczne i zachowania, aby zapewnić większą dokładność i relevancję wyników.

Praktyczne zastosowanie:

Rozwój osobisty i zawodowy: DiSC jest szeroko stosowany w kontekście biznesowym, edukacyjnym i osobistym do rozwoju kompetencji interpersonalnych, zwiększania efektywności zespołów oraz poprawy komunikacji.
Wsparcie HR: Narzędzie jest często wykorzystywane w procesach rekrutacji, oceny pracowników, oraz planowania ścieżek kariery.

Łatwość użycia:

Przejrzystość wyników: Wyniki testu są przedstawione w jasny i zrozumiały sposób, co ułatwia ich interpretację i wdrożenie w praktyce.
Dostępność: Test DiSC jest dostępny online, co pozwala na łatwy i szybki dostęp do narzędzia dla użytkowników.

Spójność i rzetelność:

Wysoka rzetelność: Test DiSC jest opracowany na podstawie solidnych badań psychometrycznych, które potwierdzają jego spójność i wiarygodność.
Powtarzalność wyników: Wyniki testu są stabilne i powtarzalne, co zapewnia zaufanie do narzędzia.

Personalizacja:

Indywidualne raporty: Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny raport, który szczegółowo opisuje jego styl zachowania, mocne strony oraz obszary do rozwoju.
Dostosowane rekomendacje: Raporty zawierają spersonalizowane wskazówki i rekomendacje dotyczące efektywnej komunikacji, współpracy i rozwoju.

Dzięki tym cechom test DiSC w Polsce stanowi wartościowe narzędzie dla osób i organizacji, które dążą do lepszego zrozumienia siebie i innych oraz poprawy funkcjonowania w różnych kontekstach zawodowych i osobistych.

Testy kompetencji DiSC Classic – zalety stosowania

Testy kompetencji DiSC Classic oferują wiele zalet, które czynią je wartościowym narzędziem w różnych kontekstach zawodowych i osobistych. Oto niektóre z głównych zalet stosowania testów DiSC Classic:

 1. Prostota i zrozumiałość:
  • Łatwość interpretacji: Test DiSC Classic jest zaprojektowany w sposób prosty i zrozumiały, co ułatwia interpretację wyników zarówno dla użytkowników, jak i dla specjalistów HR czy trenerów.
  • Jasne kategorie: Model czterech stylów (Dominacja, Wpływ, Stabilność, Sumienność) jest łatwy do zrozumienia i zapamiętania, co sprzyja efektywnemu wdrożeniu w praktyce.
 2. Wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym:
  • Samopoznanie: Test DiSC Classic pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć swoje zachowania, mocne strony i obszary do rozwoju, co jest kluczowe dla rozwoju osobistego i zawodowego.
  • Lepsza komunikacja: Uczestnicy uczą się rozpoznawać i dostosowywać swoje style komunikacji do różnych typów osobowości, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i mniejszych konfliktów.
 3. Zwiększenie efektywności zespołów:
  • Budowanie zespołów: DiSC Classic jest często stosowany w procesie budowania zespołów, pomagając członkom zespołu lepiej zrozumieć siebie nawzajem i efektywniej współpracować.
  • Harmonizacja zespołu: Identyfikacja stylów zachowania członków zespołu pozwala na lepsze dopasowanie zadań do kompetencji i preferencji pracowników, co zwiększa efektywność i zadowolenie z pracy.
 4. Wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji:
  • Dobór odpowiednich kandydatów: Testy DiSC Classic mogą być używane w procesach rekrutacyjnych, aby lepiej dopasować kandydatów do wymagań stanowiska i kultury organizacyjnej.
  • Ocena dopasowania: Pozwalają na ocenę, w jaki sposób styl zachowania potencjalnego pracownika będzie współgrał z istniejącym zespołem i wymaganiami pracy.
 5. Personalizacja rozwoju i szkoleń:
  • Indywidualne podejście: Test DiSC Classic umożliwia tworzenie spersonalizowanych programów rozwojowych i szkoleniowych, które są dostosowane do unikalnych potrzeb i stylów zachowania uczestników.
  • Skuteczne interwencje: Wiedza o stylach DiSC pozwala na bardziej precyzyjne interwencje coachingowe i mentoringowe.
 6. Poprawa zaangażowania i satysfakcji pracowników:
  • Lepsze dopasowanie ról: Pracownicy, którzy lepiej rozumieją swoje mocne strony i preferencje, mogą być bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy, jeśli ich role są do nich dobrze dopasowane.
  • Redukcja stresu: Lepsze zrozumienie i komunikacja wewnątrz zespołu mogą prowadzić do redukcji stresu i poprawy ogólnej atmosfery w miejscu pracy.

Stosowanie testów DiSC Classic przynosi korzyści na wielu poziomach organizacji, wspierając zarówno indywidualny rozwój pracowników, jak i efektywność zespołów oraz całych organizacji.

Raport przedstawia zachowania naturalne oraz adaptowane.

Testy DISC są narzędziem, które można wszechstronnie wykorzystać w różnych obszarach działalności zawodowej i rozwoju osobistego. Dzięki nim możliwe jest lepsze zrozumienie siebie i innych, co przekłada się na efektywność w komunikacji, zarządzaniu, sprzedaży oraz rekrutacji.

Zapraszamy na warsztat z Komunikacji oprtej na modelu DiSC:
Kolorowe osobowości – komunikacja oparta o model DISC

Ważne:
Zapraszamy do zakupu badania DiSC Polska z sesją indywidualną

Skontaktuj się z nami w tej sprawie