SZKOLENIE OTWARTE

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Wykładowca: Magdalena Lisowska
Data: 2 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 450 zł
Program szkolenia

Mobbing

 

1. Pojęcie mobbingu w świetle przepisów kodeksu pracy i przepisów UE.

2. Kogo można nazwać osobą mobbingującą (mobberem) a kogo ofiarą mobbingu.

3. Czym mobbing różni się od naruszenia dóbr osobistych oraz od molestowania.

4. Jak przeciwdziałać mobbingowi.

5. Jak chronić ofiary mobbingu.

6. Skutki prawne stosowania mobbingu.

7. Tworzenie polityki antymobbingowej.

8. Praktyczne aspekty działania komisji antymobbingowej:
• pisemne zasady polityki antymobbingowej
• tworzenie oraz zasady funkcjonowania komisji rozpoznającej skargi na działania mobbingowe oraz rola tej komisji w strukturze pracodawcy
• jaki rodzaj dokumentacji powinna stworzyć komisja, kto powinien mieć do niej dostęp i gdzie ją przechowywać oraz przez jaki okres.

 

Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu

1. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu w przepisach kodeksu pracy oraz przepisów UE.

2. Zakaz dyskryminacji w przepisach kodeksu pracy i przepisach UE.

3. Dyskryminacja bezpośrednia.

4. Dyskryminacja pośrednia.

5. Molestowanie i molestowanie seksualne jako kwalifikowane postaci dyskryminacji.

6. Jak unikać nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Trener: Magdalena Lisowska

Sędzia/ Wykładowca

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo. Od 1 stycznia 1998 roku orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obecnie w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Przez wiele lat była Przewodniczącą Wydziału, zarówno w sądzie rejonowym jak i w sądzie okręgowym, zaś obecnie wizytator do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przewodnicząca komisji antymobbingowej. Duże doświadczenie orzecznicze zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji. Uczestnik wielu szkoleń oraz kursów mających na celu poszerzanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej oraz aspektów proceduralnych. Prywatnie żona oraz mama Julii i Aleksandra.

Formularz zgłoszeniowy

24 marca
godz.: 11.00-15.30

Termin gwarantowany