SZKOLENIE OTWARTE

Egzekucja przepadku, nawiązki, świadczenia pieniężnego oraz wykonanie kary ograniczenia wolności w formie potrącenia wysokości wynagrodzenia

Wykładowca: SSR Piotr Gensikowski
Data: 17 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 12.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 350 zł
Program szkolenia

1. Egzekucja przepadku lub nawiązki orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa:
• zakres sytuacji, w których może wchodzić w grę egzekucja przepadku,
• zakres sytuacji, w których może wchodzić w grę egzekucja nawiązki na rzecz Skarbu Państwa,
• sposób egzekucji wymienionych świadczeń,
• właściwość organu egzekucyjnego,
• przebieg czynności egzekucyjnych,
• znaczenie czynności egzekucyjnych dla karnego postępowania wykonawczego.

 

2. Egzekucja świadczenia pieniężnego lub nawiązki orzeczonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
• zakres sytuacji, w których może wchodzić w grę egzekucja świadczenia pieniężnego lub nawiązki orzeczonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
• sposób egzekucji wymienionego świadczeń,
• właściwość organu egzekucyjnego,
• przebieg czynności egzekucyjnych,
• znaczenie czynności egzekucyjnych dla karnego postępowania wykonawczego.

 

3. Wykonanie kary ograniczenia wolności orzeczonej w formie potrącenia wysokości wynagrodzenia:
• zakres sytuacji, w których może wchodzić w grę wykonanie kary ograniczenia wolności orzeczonej w formie potrącenia wysokości wynagrodzenia,
• sposób wykonania kary,
• przebieg czynności wykonawczych,
• znaczenie rezultatu wykonania kary dla karnego postępowania wykonawczego.

Trener: Piotr Gensikowski

Sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor publikacji z prawa karnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego.

Formularz zgłoszeniowy