Style Myślenia FRIS®

Style Myślenia FRIS®

Dlaczego z jednymi rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów? Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności. Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by było… miło.

(Fakty – Relacje – Idee – Struktury)
Budowanie relacji w zespole z pomocą perspektyw poznawczych.

Korzyści wprowadzenia FRIS® dla pracownika i firmy:

Lepsze zrozumienie siebie i swoich mocnych stron Dzięki FRIS® pracownicy odkrywają swój dominujący Styl Myślenia, co pozwala im lepiej zrozumieć swoje naturalne talenty i predyspozycje. To zwiększa ich pewność siebie i umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie swoich umiejętności w codziennej pracy.

Zwiększenie efektywności w pracy zespołowej Poznanie własnego stylu myślenia oraz stylów myślenia współpracowników pozwala na lepszą komunikację i współpracę w zespole. Pracownicy mogą lepiej rozumieć różnice w podejściu do problemów i zadania, co prowadzi do efektywniejszej współpracy i redukcji konfliktów.

Rozwój osobisty i zawodowy FRIS® pomaga pracownikom identyfikować obszary do rozwoju i podejmować świadome działania w kierunku doskonalenia swoich umiejętności. Dzięki temu narzędziu mogą bardziej świadomie planować swoją ścieżkę kariery i rozwijać kompetencje, które są kluczowe dla ich sukcesu zawodowego.

Co to jest FRIS?

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokiej rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha). Badanie online, które trwa około 30 minut, składa się z 76 pytań zamkniętych i 3 otwartych. Diagnozuje ono jeden z czterech stylów myślenia (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz jeden z czternastu stylów działania, będących sumą stylów myślenia naturalnych i nabytych.

Na podstawie obszernego raportu (20 stron) i szczegółowej analizy na różnych skalach, badanie określa:

 • jak dążymy do celu
 • jak przetwarzamy informacje
 • jak podejmujemy decyzje
 • jak działamy w grupie
 • jak okazujemy emocje
 • jak reagujemy w nowych sytuacjach

Dodatkowy raport zespołowy dostarcza fotografię grupy, jej mocne strony i deficyty oraz rozkład kompetencji osobistych.

FRIS®:

 • To stosunkowo młody system, mający tylko osiem lat, w porównaniu z systemami o kilkudziesięcioletniej historii.
 • Liczba przebadanych osób przekroczyła 100 tys., co zapewnia solidne zaplecze statystyczne i jednocześnie pokazuje, że system dopiero zyskuje popularność w organizacjach.
 • Jest systemem polskim, co minimalizuje problemy związane z różnicami w interpretacji językowej wynikającymi z tłumaczeń.
 • Posiada rozbudowane zaplecze szkoleniowe z wieloma narzędziami, które trenerzy mogą dostosowywać do potrzeb konkretnych grup. Wśród nich znajduje się unikalne narzędzie rozwojowe „Style Myślenia Superbohatera”, będące komiksową wizualizacją stylów myślenia.
 • Jest dynamicznie rozwijany na wyższych uczelniach, w tym jako przedmiot wykładowy na Akademii Leona Koźmińskiego, co prowadzi do powstawania licznych raportów.
 • badań przeprowadzonych wśród menedżerów i nauczycieli (można dzięki nim porównać swój style na tle ogólnej populacji oraz grup zawodowych).